Техническо обслужване с високо качество

GEZE Service – поддръжка на собствени и чужди продукти

Нашата най-важна цел, е винаги надеждното, компетентно и ефективно обслужване, за да останат нашите клиенти винаги доволни. В тази връзка GEZE може да предложи различни услуги за техническо обслужване.

Нашите услуги са

  • бързи и гъвкави
  • новаторски и индивидуални
  • компетентни и икономични

Редовното техническо обслужване и поддръжка на автоматичните системи е абсолютно необходимо за дългосрочната експлоатационна надеждност и безопасно ползване.

Безопасността на хората е основната функция на аварийните и евакуационните пътища. Cистемите трябва да бъдат контролирани постоянно и да бъдат редовно технически обслужвани.

GEZE Service
гореща линия: 070014393
факс: +359 247 062 62
Имейл: service.bgspamfilter@gezespamfilter.com