Декларация за съгласие за защита на данните на група предприятия GEZE (редакция май 2018)

Радваме се на Вашето посещение на Интернет страниците на GEZE (наричани по-долу “уебсайтове”) както и на Вашия интерес към нашата група от предприятия и нашите продукти. Смисълът на предлаганите услуги на нашия уебсайт се състои в това, по възможност да можем да Ви представим само такава информация и съдържания за GEZE, които са интересни за Вас. За тази цел както и за оптимизиране на нашата оферта, ние сме зависими от известно събиране и използване на Вашите данни.

Ние приемаме защитата на Вашето лично пространство и Вашите лични данни много сериозно. Поради това тук ще Ви информираме подробно, така че да можете да се чувствате спокойни при посещение на нашите Интернет страници и да знаете, че ние ще зачетем Вашето лично пространство и при обработката на личните Ви данни. Данните, които са получени при посещение на нашата уеб страница, по всяко време ще бъдат третирани от нас поверително в съответствие с валидните правни разпоредби за защита на данни. Защитата на Вашите лични данни е наш основен стремеж. Защитата на данните и безопасността на информацията са основна съставна част на политиката на нашата фирма.

По-специално, ние сме предмет на разпоредбите на Европейския регламент за обща защита на данните (EU-GDPR), както и на съответния закон за защита на данните в съответната страна. В съответствие с него ние имаме правото да събираме и да използваме лични данни, доколкото това е необходимо, за да направим възможно за Вас използването на нашите Интернет оферти на www.geze.de както и на уебсайтовете на група предприятия GEZE включително и всички съдържащи се там услуги и функции.

1    Условия на използване на Интернет страниците на група предприятия GEZE

1.1    Изключване на отговорността

Съдържащите се на нашите уебстраници данни и информация са старателно изследвани и проверени от GEZE GmbH. Ние сте стараем постоянно да разширяваме и да актуализираме за Вас предлаганата информация. Все пак GEZE GmbH не носи отговорност и не поема гаранция за правилността, пълнотата и актуалността. Това важи и за Интернет страниците, към които има препратки директно или недиректно от този уебсайт. Тези основни положения за защита на данните не важат за Интернет страниците на други доставчици, дори и от нашите Интернет страници да има линкове към тях. Затова вземете под внимание съответните разпоредби за защита на данни на тези доставчици, когато напускате нашите Интернет страници. GEZE GmbH си запазва правото, без предварително оповестяване, да извършва промени или допълнения на предоставената информация.

1.2    Авторски и защитени права
Съдържанието и оформлението на тези Интернет страници са защитени с авторски права. За размножаването на Интернет страниците или на техните съдържания е необходимо предварителното съгласие на GEZE GmbH. От това се изключват съобщения в пресата в сфера “Предприятие” и “Преса”, които служат за обща, стандартна работа с пресата. Допуска се поставяне на линкове на страниците на www.geze.de/.com както и на уебстраниците на група предприятия GEZE. По-долу ще намерите информация за това, какви лични данни събираме при използването на нашите уебстраници и за предявяването на претенции зя предлагани на тях услуги и функции и как и за какви цели ги използваме. Отговорна инстанция за събирането и използването на данни посредством тези уебстраници е GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29 в 71229 Leonberg, Германия (наричано по-долу „ние“).

2    При извикване на уебсайта на GEZE
Когато посещавате нашите уебсайтове, по стандарт ние запаметяваме автоматично някои данни от използването, като напр. IP адрес (Internet Protocol), който ни е предоставен от Интернет сервиза на Вашия провайдър, както и датата и продължителността на посещението. Освен това се регистрира и запаметява типът на браузера, от който ни посещавате, и Интернет страниците, които посещавате при нас както и датата и часовото време. Това се извършва анонимно.
Ние запазваме тази информация максимум четири седмици за целите на разпознаване и преследване на злоупотреби. Анонимната информация за използването евентуално ще използваме за съобразено с нуждите оформление на нашата уебстраница и за решаване на технически проблеми. Други анализи на използването на тези данни се извършват само, както е описано в точка 7. Освен това ние изтриваме или анонимизираме данните от използването включително и Вашия IP-адрес след четири седмици, ако те не са необходими повече за посочените по-горе цели.


3    Какво представляват личните данни?

Личните данни са всички отделни записи за лични или веществени отношения за определено или не определено лице. Например: Име, адрес, електронен адрес и т.н.

4    Получаване и обработка на лични данни
Личните данни се запаметяват единствено тогава, когато Вие ни ги съобщавате активно и доброволно и дадете изрично съгласие за използването на тези данни, напр. в рамките на регистрация, запитвания или бюлетини, обявяване на награди/игри с печалби или за сключване на договор и т.н. или когато по друг начин влизате в контакт с нас, например по електронна поща или с онлайн формуляр. Ако за операциите на обработката ние искаме съгласие от засегнатото лице, за правно основание служи чл. 6 абз. 1 буква a на Общия регламент относно защитата на данните в ЕС (DSGVO). Останалите правни основания от чл. 6 се използват според целевото използване.

Така че Вие сами решавате, дали и какви данни да ни предоставите. При получаване на бюлетин Вашият личен профил е съставен от посочени от Вас доброволни данни. В допълнение по анонимизиран начин ние запаметяваме Вашето поведение на използване за подобряване на нашите услуги. Други анализи също се извършват само в анонимизирана форма (поведение на потребителя и поведение при кликване).

5    Предаване на лични данни и целево използване
Ние използваме Вашите лични данни в съответно необходимия обем за целите на техническо администриране на нашата Интернет страница, за управление на клиентите, за собствени запитвания и за маркетинг. Нашите служители и външни доставчици на услуги / процесори за обработка на данни, които са натоварени с обработката на вашите данни, естествено ще бъдат обвързани от нас с поверителността, действащия в момента EU-GDPR и съответния закон за защита на данните на съответната страна. Освен това, без Ваше съгласие, ние няма да предадем Вашите данни на трети лица извън групата предприятия. Изключение прави точка 8 Прехвърляне на данни, като прехвърлянията на лични данни на държавни учреждения и институции поради задължителни национални правни разпоредби.

В случай, че имаме Вашето изрично предварително съгласие, ние използваме данните и за целите на реклама на собствени продукти и услуги/обработване на данни на заявки и / или за целите на маркетингови изследвания и изследване на мнения, като напр. в рамките на запитвания относно задоволството на клиентите. За тази цел може да е необходимо да предадем Вашите данни на проверени външни доставчици на услуги в рамките на обработката на данните на заявки. Такова предаване се извършва само, ако това е допустимо по силата на съответно валидните предписания на Закона за защита на данните. GEZE GmbH винаги гарантира, че доставчиците на услуги са задължени да спазват приложимите разпоредби за защита на данните (понастоящем EU-GDPR и съответния закон за защита на данните на съответната  Вашите данни нито се предават на трети лица нито излизат по някакъв друг начин на пазара. Вие можете по всяко време да се откажете от Вашето съгласие за използване на Вашите лични данни за целите на реклама или за подобряване на нашите услуги и / или Интернет страницата ни по електронна поща, по факса или по пощата до нашата централа в Леонберг. Тогава Вашите лични данни ще бъдат незабавно превърнати в непригодни и ще бъдат блокирани. За целта просто използвайте нашия формуляр за защита на данните. С него можете да заявите пълна информация за данните, в която ще Ви информираме за вътрешното запаметяване в GEZE и за използването на Вашите данни.

6    Бисквитки
При Вашето посещение на нашия уебсайт групата предприятия GEZE поставя в някои зони така наречените “бисквитки”, за да може да Ви предостави индивидуални услуги. Бисквитките са малки текстови файлове, които един уеб сървър може да изпрати до Вашия компютър, за да го идентифицира. Те се запазват на Вашия твърд диск и по този начин позволяват улеснение на навигацията както и висока степен на удобство за потребителите на уебсайта.

Ние използваме подобни бисквитки, за да разпознаем предпочитанията на посетителите, за да можем да оформим уебсайтовене оптимално и да можем да идентифицираме особено популярни сфери от нашите Интернет оферти. По този начин ние имаме възможност да съгласуваме нашата уеб страница оптимално с потребностите на потребителите и да подобрим офертите си за Вас. Ние използваме бисквитките и за да установим, дали Вие сте посещавали нашите страници и преди от Вашето устройство, при което се идентифицира само запаметената на Вашето устройство бисквитка.

Ако сте въвели активно бисквитките, евентуално на тях ще са запаметени и Вашите лични данни. Това например е така при онлайн достъп защитен с парола, при който Вашият потребителски идентификационен номер и парола също се задават автоматично. Вие можете да използвате нашия уебсайт и без бисквитки или да откажете използването на бисквитки, както и да изтриете вече налични бисквитки. Това се извършва посредством настройките на Вашия браузер, при които отхвърляте използването на бисквитки или можете да изтриете бисквитки. Също така можете изцяло да деактивирате функцията на бисквитките във Вашия Интернет браузер. Допускането на бисквитки не е задължително необходимо за навигацията и функциите на уебсайта. Инструкция във връзка с допускането, отказването, разглеждането и изтриването на бисквитки ще намерите в помощната функция на Вашия Интернет браузер. Моля имайте предвид, че във всеки случай някои функции на Интернет страниците вече няма да могат да бъдат изпълнени. Ако посредством линкове бъдете препратени към Интернет страници на външни доставчици на услуги, моля да вземете под внимание, че там са валидни указанията за защита на данните на съответния външен доставчик.

7    Google Analytics
На различните уебсайтове на група предприятия GEZE ние използваме Google Analytics, уеб услуга за анализи на Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; наричан по-нататък „Google“). Google Analytics използва така наречени "бисквитки", както е описано в точка 6, т.е. текстови файлове, които се запаметяват на Вашия компютър и позволяват анализ на използването на уебсайта от Вас. Създадената от бисквитките информация за използването на този уебсайт по правило се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се запаметява там. На нашата уебстраница обаче е активирано така нареченото IP-анонимизиране, така че Вашият IP-адрес предварително се скъсява от Google в рамките на страните-членки на Европейския съюз или в други страни по договора от споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в случаи на изключение пълният IP-адрес се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се скъсява там. По наше поръчение Google ще използва тази информация, за да анализира Вашето използване на уебсайта, за да състави рапорти за активности на уебсайта и за да извърши допълнителни услуги свързани с използването на уебсайта и Интернет за нас Прехвърленият в рамките на Google Analytics IP-адрес на Вашия браузер не се обединява с други данни на Google. Посредством използването на уебсайта на GEZE Вие декларирате съгласието си, получените от Вас данни да бъдат обработвани от Google по описания по-горе начин и за посочените по-горе цели.

Ако не желаете да събираме и анализираме информация за Вашето посещение, можете по всяко време да се откажете от това с действие в бъдеще време. Вие можете да предотвратите запаметяването на бисквитките със съответна настройка на софтуера на Вашия браузер, ние обаче Ви обръщаме внимание на това, че не всички функции на този уебсайт ще могат да бъдат използвани в пълен обем. Вие можете да предотвратите регистрирането на създадените от бисквитките и свързаните с Вашето използване на нашия уебсайт данни (вкл. Вашия IP-адрес) от Google както и обработката на тези данни от Google, като свалите наличния на следния линк Add-on на браузер за деактивиране на Google Analytics. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Моля вземете под внимание, че този Add-on на браузер може да се използва само на едно устройство. Ако изтривате бисквитки или използвате друго устройство или друг браузер, отново трябва да свалите Add-on на браузера и да го изпълните.

8    Прехвърляне на данни
Информацията, която събираме и използваме във връзка с Вашето използване на този уебсайт, може евентуално да бъде обработвана и от друга фирма, като напр. външни доставчици на услуги и / или други дружества от група предприятия GEZE, но във всеки случай само дотолкова, доколкото е необходимо за посоченото в тази декларация за защита на данните целево използване или ако другото дружество е ангажирано като обвързан със задължения доставчик на услуги / фирма обработваща данни на заявки. Ако и доколкото бъдат извършвани такива предавания на данни, ние гарантираме посредством договорни споразумения по отношение на защитата на Вашите лични права (които могат да се получат от клаузите по договора), че е осигурена достатъчна защита по смисъла на законовите предписания за защита на данните.

9    Съгласия за получаване на реклама
В рамките на използването на различни услуги на нашия уебсайт Вие имате възможността да ни дадете съгласие за получаване на реклама от нас. Ако сте ни дали съответното съгласие, ние ще използваме посочената от Вас информация, за да Ви изпращаме реклама по пощата или по евентуални други пожелани от Вас пътища на комуникация (електронна поща, телефон, договорени лични срокове). Вие можете да се откажете от Вашето съгласие по всяко време с въздействие в бъдеще време. Ако желаете да се отпишете от една (или няколко) от нашите услуги, това е възможно по всяко време на unsubscribespamfilter@gezespamfilter.com. Ако сте получили от нас електронна пратка, по всяко време можете да се отпишете от тази услуга от самата електронна пратка от „Отписване/Unsubscribe“. Вие можете да избирате от следните услуги (редакция май 2018):

9.1    Абонамент на бюлетини и други електронни пратки
На нашите уебсайтове можете да се регистрирате и абонирате за нашия месечен бюлетин или други съобщения под формата на електронна поща. За целта ние събираме Вашето име както и Вашия адрес на електронна поща и използваме тези данни , за да Ви изпращаме бюлетина или съответно абонираните от Вас съобщения по електронна поща. Ние верифицираме Вашето съгласие за получаване на нашия бюлетин или други съобщения по електронна поща като използваме така наречения метод Double-Opt-In. Това означава, че в хода на абонамента ние изискваме на посочения електронен адрес първо активното потвърждение на Вашето съгласие за получаване на бюлетина или на други съобщения, преди да започнем да ги изпращаме. Ние използваме информацията за потвърждението, за да документираме Вашето съгласие и евентуално да направим доказателство за това. Вие можете по всяко време да се откажете от Вашето съгласие за изпращане на бюлетина или на другите съобщения и използването в тази връзка на Вашите лични данни с въздействие в бъдеще време.

9.2    Покани за мероприятия (отпечатани и електронна поща)
На нашите уебстраници можете да посочите, дали се интересувате от покани за мероприятия на група предприятия GEZE. Ако сме получили Вашето съгласие за това (вижте метод Double-Opt-In в предходната точка), ние ще Ви изпращаме по пощата или по електронна поща покани за мероприятия, като напр. изложения или архитектурни прояви или подобни. Вие можете по всяко време да се откажете от Вашето съгласие за изпращане на покани за мероприятия или на другите съобщения и използването в тази връзка на Вашите лични данни с въздействие в бъдеще време.

9.3    Кампания с отстъпки, кампании за клиенти и игри с печалби
На нашите уебсайтове ние предлагаме от време на време кампании с отстъпки, кампании за клиенти и / или игри с печалби. Подробности за съответните кампании се оповестяват своевременно на уебсайтовете на фирмата, в нашите канали в социални мрежи и / или се изпращат по електронна поща в рамките на месечния бюлетин. Ако желаете да участвате в тях, ние ще поискаме от Вас данни за името Ви и за контакт (напр. име, адрес, електронен адрес) както и евент.друга необходима за участие в играта с печалби информация, напр. отговори на въпроси свързани с печалбите, Ваши фотографии или фотографии на други лица, касови бонове и т.н. Ние използваме тази информация единствено за провеждане на съответната кампания, след това тези данни стават непригодни. Допълнителни данни ще откриете също в условията за участие за съответната кампания. Ако в рамките на участието сте дали съгласието си за това, като опция ние ще използваме информацията за посочените в декларацията за съгласие цели, напр. ако в рамките на играта с награди едновременно желаете да се регистрирате за месечния бюлетин. Ако нарушение на условията на използване или други манипулативни намеси на даден потребител доведат до получаване на награда, наградата може да бъде отнета и в последствие от страна на GEZE GmbH. Ако наградата вече е била връчена, победителят е задължен да я върне в първоначалното й състояние. По принцип победителите се уведомяват по електронна поща от GEZE GmbH.

GEZE GmbH си запазва правото, в хода на комуникацията да съставя и публикува допълнителна информация за победата и победителите в писмена, визуална и акустична форма, ако съответните победители са дали съгласието си за тази публикация. По принцип не е възможно изплащане на наградите в брой. Изключва се юридическият път. Освен това GEZE GmbH си запазва правото да прави краткосрочни промени и при вече оповестен или текущи кампании, печалби и съдържания. В такива случаи се извършва съответно информиране на потребителите. Наличността на печалбите се посочва изрично в съответната кампания (напр. докато има наличност).

9.4    Формуляр за контакти
На нашия уебсайт ние Ви предоставяме формуляр, който можете да използвате за контакт с нас, напр. за да ни зададете въпроси за рекламиран на уебсайта продукт или да изискате (продуктова) информация. Посочените при това Ваши данни (напр. име, адрес, телефонен номер, адрес на електронна поща и т.т.) ние ще използваме само за обработка и отговор на Вашите въпроси.

9.5    Събиране на лични данни от канали на социални медии
Група предприятия GEZE е представена в различни канали на социални медии и тук също от време на време се предлагат кампании, като напр. игри с печалби. В сила са условията за участие на съответната кампания. Свързването с потребителя, в случай на печалба, се извършва в съответните канали на социални медии, като той се уведомява за печалбата с изискване от GEZE GmbH да предостави своите лични данни само за предавате на печалбата. Постъпилите в каналите на социални медии данни се използват единствено в тази връзка и не се предават на трети лица.

Групата предприятия GEZE е представена актуално в каналите на социални медии Facebook („@GEZE.Group“), Twitter („GEZE_GmbH“ и „GEZE_Int“), LinkedIn („GEZE GmbH“ и „GEZE Benelux“) и Xing („GEZE GmbH“). За защита на Вашето лично пространство, Вашите данни както и за настройките сте отговорни единствено Вие. Тук са в сила указанията за защита на данните на Facebook, Twitter, LinkedIn и Xing. Освен това GEZE GmbH поддържа собствен канал („GEZE GmbH“, наричан по-долу „Channel“) на видео платформата YouTube. Тук GEZE GmbH носи отговорност единствено за произведените, качени и собствени видео съдържания на GEZE GmbH Channel. Група предприятия GEZE не поема отговорност за продукти GEZE, които са изобразени и / представени на други, не произведени от нас видеа. Отговорност за тези видеа носи единствено потребителят на YouTube, който ги е качил на (своя) някой канал. За всякакви коментари, изображения или мнения в полето за коментари отговорност носи единствено съответният потребител. При неподобаващи съдържания, като представяне на насилие, SPAM и т.н., GEZE GmbH си запазва правото да изтрива тези коментари и / или изображения. За защита на Вашето лично пространство, Вашите данни както и на Вашите настройки и тук сте отговорни единствено Вие. Тук са в сила Условията на използване както и указанията за защита на данните на YouTube или на Google.


10    Друго използване на лични данни
Личните данни се използват в групата предприятия GEZE по различни начини. В зависимост от кампанията напр. формулирането на формуляра за контакти може да варира и /или да бъде представен в зависимост от целите. Вие сам определяте, за каква цел да ни дадете Вашето съгласие. Отписване от всякакви услуги е възможно по всяко време. Освен това защитата на личните данни на нашите симпатизанти и кандидати са много важни за нас.

10.1    Кандидатстване по електронна поща и онлайн кандидатстване
В зоната за създаване на кариера на група предприятия GEZE ние предлагаме изпращане на кандидатури по електронна поща или посредством онлайн кандидатстване. Тук важи следната декларация за защита на данните:

Съгласен съм с това, следните събрани от мен данни да бъдат събирани, обработвани и използвани в рамките на процеса на кандидатстване в GEZE GmbH и свързаните с него фирми съгласно § 271 (2) на Търговския кодекс за следните цели:
1. За обработване на назначения на длъжности в рамките на процеса на кандидатстване.
*Име
*Данни за контакт
*предоставени от Вас в документите за кандидатстване и в последващия процес данни за Вашата личност

2. За улесняване на използването
*така наречени бисквитки за сесии
GEZE ги използва само, за да улесни ръководството за ползвателя. Бисквитките се изтриват, щом излезете от системата или затворите браузера. Вие не можете да използвате генератора за кандидатстване, ако не приемете бисквитките. В такъв случай решение за Вас е по електронна поща или по пощата.

3. За избягване на двойно кандидатстване
*Лог файлове
GEZE запаметява адреси на Internet-Protokoll (IP-адреси) за ограничен период от време в лог файловете, ако това е необходимо за целите на проследяване, за да бъдат избегнати двойни кандидатствания.

Беше ми разяснено, че в случай на назначаване в GEZE GmbH или свързани с него съгласно § 271 (2) на Търговския кодекс фирми ще ми бъде дадена за подпис нова - по-подробна - декларация за защита на данните и GEZE GmbH и свързаните с него съгласно § 271 (2) на Търговския кодекс фирми без повторно подписване нямат правото да продължават да събират, обработват, прехвърлят или използват моите данни по начин различен от описаните по-горе цели. Беше ми обърнато внимание на това, че събраните в рамките на предходно посочените цели лични данни се събират, прехвърлят или използват по друг начин при спазване на DSGVO. Освен това ми беше обърнато внимание на това, че събирането, обработката, предаването и използването на моите данни се извършва на доброволна основа. Беше ми разяснено, че данните се изтриват в рамките на 6 месеца. С изтриването се отстраняват всички данни (и резервни копия). Отклонение в периода от време може да има с мое съгласие.


Освен това ми беше разяснено, че мога да отменя моето съгласие с последствие, че моите документи за кандидатстване трябва да бъдат изпратени по пощата или по електронна поща (евент. повторно) или по всяко време да се откажа от него с въздействие в бъдеще време. Моята декларация за отказ ще изпратя на: GEZE GmbH Bereich Personal; Reinhold-Vöster-Straße 21-29 в 72119 Leonberg; E-Mail: [посочен в първоначалното електронно писмо за потвърждение адрес на електронна поща] В случай на отказ с постъпване на моята декларация за отказ моите данни се изтриват както в GEZE GmbH така и в свързаните с него съгласно § 271 (2) на Търговския кодекс фирми.
Бях информиран за това, че GEZE предприема мерки за защита на моите данни, за да предотврати и злоупотреби отвън. При това се прилагат мерки в съответствие с нивото на развитие на техниката. SSL кодирането е активно, ако символът с ключ в долния край на моя браузер е затворен и ако адресът започва с “httpS://”. Тогава трансферът на данни е защитен със SSL (Secure Socket Layer) с 128-Bit кодиране, така че външни лица по никакъв начин не могат да прочетат моите данни. Ако кодирането не е активно, трябва да помислите добре, дали все пак да изпращате чувствителна информация по Интернет.

Допълнителни данни за процедурата на избор или възстановяване на разходи за пътуване ще откриете специално в Зона за създаване на кариера на нашия уебсайт. И използваните там данни се използват единствено в рамките на кандидатстването и / или за възстановяване на разходи за пътуване – ако се изискват от Вас.

10.2    Друго използване на данни и изтриване на данни

Допълнителна обработка и използване на Вашите лични данни се извършва по принцип само, ако това е позволено от правно предписание или ако сте се съгласили с обработката или използването на данните. Ако не е описано отделно преди това, ние няма да предаваме Вашите лични данни на трети лица. Запазваме си правото на предаване на обвързани със задължения доставчици на услуги / фирми обработващи данни на заявки. По принцип ние изтриваме или анонимизираме Вашите лични данни, ако те вече не са необходими или не се използват за описаните по-горе цели. От това не се засягат специфичните данни за съхранение и изтриване на лични данни, както е описано по-горе.

11    Допълнителни указания за защита на данните
Отделни оферти на нашите Интернет страници изискват регистрация. Посочените тук данни се запаметяват от нас с цел управление на Вашата регистрация освен ако това не е отказано, освен при кампании като игри с награди, тук е в сила точка 9.3. Групата предприятия GEZE се задължава да не предава запаметените данни на трети лица. Посоченият от Вас електронен адрес не е видим за други потребители. От нашия уебсайт можете евент. да се регистрирате и да влезете в защитената с логин зона (напр. портал за търговци, журналистически пул и подобни). За извършваното в тази връзка събиране и използване на данни са в сила специфични указания за защита на данните, които могат да бъдат извикани в съответната защитена с логин зона. Допълнителни указания за използване на журналистически пул на GEZE ще откриете на Търговски условия на нашите онлайн портали.

Прави се запитване и за Вашите лични данни, ако се регистрирате за едно и / или повече обучения и семинари на GEZE. За целта първо трябва да се регистрирате при нас с Вашите данни. И в този случай Вашите данни не са видими за други потребители. С Вашите данни за регистрация можете да се регистрирате при нас за различни семинари. При това Вашите лични данни се използват само във връзка със семинари и обучения на GEZE, не във връзка с реклама, т.е. те се използват за Вашето участие на семинар/обучение, потвърждения, напомняне за удължаване на сертификати и т.н. Регистрация на Вашите лични данни може да бъде извършена по всяко време по пощата, по телефона или по електронна поща.

Съответното важи също за портала за клиенти GEZE и портала за доставчици GEZE. Вие отговаряте сами за Вашите данни за регистрация и настроените от Вас съдържания (напр. коментари или изображения). Ние си запазваме правото, незабавно да блокираме съдържания, които са в нарушение на валидното право или отблъскващи съдържания. Потребителите, които нарушават условията на използване, могат да бъдат изключени от страна на група предприятия GEZE от следващо участие и / или кампании.

12    Безопасност

Групата предприятия GEZE е предприела различни организационни и технически мерки за безопасност, за да защити всички използвани данни, т.е. също и запаметената от Вас информация, от манипулации, загуба, разрушаване и против достъп на не оторизирани лица. Ние поддържаме нашите мерки за безопасност винаги в актуално състояние и работим непрекъснато по по-нататъшното технологично развитие, за да защитим Вашите данни по най-добрия начин.

13    Деца
Без съгласие на техните родители или на отговарящите за тяхното възпитание лица децата не трябва да ни предават лични данни. Поради това ние искаме изрично да подчертаем, че онлайн активностите на децата във всеки случай трябва да бъдат съпровождани от отговарящите за тяхното възпитание лица. Ние не изискваме лични данни от деца, не ги събираме съзнателно и не ги предаваме неоправдано на трети лица. Тази специална защита е много важна за нас.

14    Право на информация
Вашите данни са важни за нас! Вие имате правото по всяко време да получите информация за запаметените Ваши лични данни. При желание с радост ще Ви информираме за вътрешното съхраняване и използване на Вашите данни при фирма GEZE. Поради това за обработката на Вашето запитване Ви молим в този Формуляр за информация да попълните необходимите Ваши лични данни. Указание: Трябва да бъде представено копие на документ за самоличност, то ще ни помогне за еднозначно идентифициране на Вашата личност и служи за предотвратяване на злоупотреба с данни! Ако имате предложения или въпроси по отношение на обработката на Вашите лични данни, просто ни пишете на data-protectionspamfilter@gezespamfilter.com.

15    Промени и актуализиране на декларацията за съгласие за защита на данни на група предприятия GEZE
Усъвършенстването на Интернет и на нашата Интернет страница може да окаже влияние и на боравенето с лични данни. Поради това ние си запазваме правото, в бъдеще да променяме тази декларация за съгласие за защита на данните на групата предприятия GEZE в рамките на валидните закони за защита на данните и евент. да я адаптираме към даденостите при обработка на данните. Поради това Ви препоръчваме, от време на време да посещавате нашия уебсайт, за да се запознаете с евентуалните актуализирания в тази връзка.

Ако групата предприятия GEZE въведе нови продукти или услуги, промени методи в Интернет или ако техниката на безопасност в Интернет и електронната обработка на данни се усъвършенства, тази декларация за съгласие за защита на данните на групата предприятия GEZE (редакция май 2018) ще се актуализира. Новата версия ще бъде публикувана от нас на това място. По този начин обаче Вашето предварително съгласие няма да се актуализира автоматично за евентуално променените цели, за целта е необходимо повторно отделно съгласие.

С нашия формуляр за защита на данните (PDF) можете да заявите при нас пълна информация за данните, с която ще Ви осведомим за вътрешното за GEZE запаметяване и използване на Вашите данни. Моля вземете под внимание, че постъпилите запитвания няма да могат да бъдат обработвани без копие на Вашия документ за самоличност (за идентифициране).