Импресум

GEZE България
ул. "Николай Хайтов" 34

София 1172

Правни указания:

Отговорност

Ако не е постигнато различно споразумение, ние носим отговорност в съответствие със следващите изисквания единствено за такива щети, които – независимост поради каква правна причина – са причинени или предумишлено или поради груба небрежност на наш законов представител или ръководни служители, или поради евентуална сериозна грешка в организацията; освен това носим отговорността за щети поради нарушение на съществени задължения по договора. При нарушение на съществени задължения по договора отговорността се ограничава до щетите, които е типично да настъпят.

Ако това се допуска от закона, при лека небрежност нашата отговорност е напълно изключена. Това изключване важи във всеки случай за косвени щети.

Не можем да поемем отговорност за правилността, пълнотата и актуалността на предоставените на нашата уеб страница на GEZE информация и данни. Използването на тази информация и данни е на собствен риск на нашите клиенти респ. на потребителя.

Не поемаме отговорност за евентуалните щети, настъпили поради използване на тези информация и данни при нашия клиент респ. потребител. Това изключване на отговорността не важи в случай на предумишленост и в случай, че отговорността е задължително предписана по закон.

Други указания

GEZE е защитена по закон запазена марка, чиито промяна или отстраняване не са разрешени.

Не се разрешава промяна на изображението и на съдържанието на свалените данни.

Ако фотосите бъдат използвани на друго място, за източник трябва да се посочва GEZE.

Съгласно директивите CI логото на GEZE може да бъде изобразявано само в цветове на патроните син 280 и жълт 136.

GEZE xy е дъщерно предприятие на GEZE GmbH в Германия:

Пощенски адрес
GEZE GmbH
P.O. Box 1363
71226 Leonberg

Фирмен адрес
Reinhold-Vöster-Str. 21-29
71229 Leonberg

Ръководство на фирмата:
Бригите Фьостер-Албер (председател)
Андреа Александра Албер
Марк Филип Албер
Сандра Даниела Албър
Джералд Хаас
Томислав Джагар


Председател на надзорния съвет: проф. д-р Ули Арнолд

Телефон: 07152 / 203-0
Телефакс: 07152 / 203-310

Email: marketing-services.despamfilter@gezespamfilter.com
Интернет: www.geze.com
Данъчен номер DE 184430446
Съдилище на регистрация административен съд Щутгарт HRB 250329

GEZE декларация за защита на данни

Радваме се на Вашето посещение на Интернет страниците на GEZE както и на Вашия интерес към нашата група от предприятия и нашите продукти.

Ние гледаме сериозно на Вашето лично пространство и на Вашите лични данни. Поради това тук ще Ви информираме подробно, така че да можете да се чувствате спокойни при посещение на нашите Интернет страници и да знаете, че ние ще зачетем Вашето лично пространство и при обработката на личните Ви данни. Данните, които са получени при посещение на нашата уеб страница, по всяко време ще бъдат третирани от нас поверително в съответствие с валидните правни разпоредби за защита на данни. Защитата на данните и безопасността на информацията са основна съставна част на политиката на нашата фирма.

Тези основни положения за защита на данните не важат за уеб страниците на други доставчици, дори и от нашите Интернет страници да има линкове към тях. Затова вземете под внимание съответните разпоредби за защита на данни на тези доставчици, когато напускате нашата уеб страница.

Какво представляват личните данни? 

Личните данни са всички отделни записи за лични или веществени отношения за определено или не определено лице. Например: Име, адрес, електронен адрес и т.н.

Получаване и обработка на лични данни

Когато посещавате нашите уеб страници, по стандарт ние запаметяваме Вашия IP адрес, който ни е предоставен от Интернет сервиза на Вашия провайдър, както и датата и продължителността на посещението. Освен това се посочва и Интернет страницата, от която сте ни посетили и уеб страниците, които посещавате при нас. Това се извършва анонимно.

Личните данни се запаметяват само, ако Вие ни ги съобщите активно, напр. в рамките на регистрация, запитване, конкурс или за осъществяване на договора.

 

Използване и предаване на лични данни и целево използване

Вашите лични данни се използват от фирма GEZE в съответно необходимия обем за целите на техническо администриране на нашата уеб страница, за управление на клиентите, за собствени запитвания и за маркетинг.

В тази връзка ние с удоволствие бихме използвали Вашите данни, за да можем да Ви информираме и / или анкетираме относно нашите продукти и услуги. Ако не сте съгласни с това, можете да ни го съобщите по всяко време. Тогава ние съответно ще блокираме тези данни. Допълнителна информация ще намерите на съответната уеб страница.

Нашите служители и агенции, които са запознати с обработката на Вашите данни, разбира се са задължени да спазват поверителността както и Федералния закон за защита на данните (BDSG). Освен това, без Ваше съгласие, ние няма да предадем Вашите данни на трети лица извън фирма GEZE. Изключение прави предаването на лични данни на държавни учреждения и институции поради задължителни национални правни разпоредби.

 

Бисквитки

Бисквитките са малки файлове, което се запазват на Вашия твърд диск. Това позволява улеснение на навигацията и висока степен на удобство за потребителите на една уеб страница.

Ние използваме подобни бисквитки, за да разпознаем предпочитанията на посетителите, за да можем да оформим уеб страниците оптимално и да можем да идентифицираме особено популярни сфери от нашите Интернет оферти. По този начин ние имаме възможност да съгласуваме нашата уеб страница оптимално с потребностите на посетителите и да подобрим офертите си за Вас. Ние използваме бисквитките и за да установим, дали Вие сте посещавали нашите страници и преди от Вашето устройство, при което се идентифицира само запаметената на Вашето устройство бисквитка.

Ако сте въвели активно бисквитките, евентуално на тях ще са запаметени и Вашите лични данни. Това например е така при онлайн достъп защитен с парола, при който Вашият потребителски идентификационен номер и парола също се задават автоматично.

Вие можете да използвате нашата уеб страница и без бисквитки или да откажете използването на бисквитки, както и да изтриете вече налични бисквитки. Това се извършва посредством настройките на Вашия браузер, при които отхвърляте използването на бисквитки или можете да изтриете бисквитки. Моля имайте предвид, че тогава някои функции на Интернет страниците няма да могат да бъдат изпълнени.

 

Google Analytics

За статистически цели и за подготовка на данните фирма GEZE използва Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – наричана по-долу Google). Google Analytics използва също бисквитки. Създадената при това информация за Вашето използване на нашата уеб страница (включително Вашият IP адрес) се прехвърлят на сървър на Google в САЩ и се запаметяват там. Google ще използва тази информация, за да анализира използването на уеб страницата от Вас, за да съставя отчети за уеб активностите за ползвателите на уеб страниците и за да предоставя други услуги, свързани с използването на уеб сайта и на Интернет. Също така при нужда Google ще предостави тази информация на трети лица, ако това е предписано съгласно закона или ако тези трети лица обработват данни по заявка на Google. Google в никакъв случай няма да свързва Вашия IP адрес с други данни на Google. Посредством използването на тази уеб страница Вие декларирате съгласието си, получените от Вас данни да бъдат обработвани от Google по описания по-горе начин и за посочените по-горе цели.

Ако не желаете да събираме и анализираме информация за Вашето посещение, можете по всяко време в бъдеще да се отакажете от това (Opt-Out). За техническото прилагане на подобен отказ във Вашия браузер е поставена бисквитка Opt-Out, при което тази бисквитка служи само за причисляване на Вашия отказ. Моля имайте предвид, че една бисквитка Opt-Out по технически съображения може да бъде открита само при съответното устройство, от което е поставена. Ако изтриете бисквитки или използвате друго устройство или друг браузер, отново трябва да извършите Opt-Out .

Кликнете тук, за да поставите бисквитка Opt-Out по отношение на Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Безопасност

Фирма GEZE е инсталирала организационни и технически мерки за безопасност, за да защити всички използвани данни, т.е. също и запаметената от Вас информация, от манипулации, загуба, разрушаване и против достъп на не оторизирани лица. Ние поддържаме нашите мерки за безопасност винаги в актуално състояние и в крак с най-новото технологично развитие.

 

Право на информация

В съответствие с валидното право ние с радост ще Ви съобщим, дали и какви лични данни са запаметени при нас. Ако сте регистриран като потребител, ние Ви предлагаме възможността да нареждате изтриване или промяна на данните или евентуално сами да ги изтривате или променяте. Ако въпреки нашите усилия за правилност на данните и актуалност бъде запаметена погрешна информация, ние ще я поправим при искане от Ваша страна.

Ако имате идеи и въпроси по отношение на обработката на Вашите лични данни, можете да се обърнете към лицето отговарящо за защита на данните при нас, което ще бъде на Ваше разположение при нужда от информация или оплаквания.

Ще намерите лицето отговарящо за защита на данните на фирма GEZE на:

                Mail: datenschutzspamfilter@gezespamfilter.com

                Тел.: 0049/7152/203-0

GEZE GmbH

- Ключова дума “Защита на данни” -

   Reinhold-Vöster-Straße 21-29

   71229 Leonberg