Импресум

GEZE България
ул. "Николай Хайтов" 34

София 1172

Правни указания:

Отговорност

Ако не е постигнато различно споразумение, ние носим отговорност в съответствие със следващите изисквания единствено за такива щети, които – независимост поради каква правна причина – са причинени или предумишлено или поради груба небрежност на наш законов представител или ръководни служители, или поради евентуална сериозна грешка в организацията; освен това носим отговорността за щети поради нарушение на съществени задължения по договора. При нарушение на съществени задължения по договора отговорността се ограничава до щетите, които е типично да настъпят.

Ако това се допуска от закона, при лека небрежност нашата отговорност е напълно изключена. Това изключване важи във всеки случай за косвени щети.

Не можем да поемем отговорност за правилността, пълнотата и актуалността на предоставените на нашата уеб страница на GEZE информация и данни. Използването на тази информация и данни е на собствен риск на нашите клиенти респ. на потребителя.

Не поемаме отговорност за евентуалните щети, настъпили поради използване на тези информация и данни при нашия клиент респ. потребител. Това изключване на отговорността не важи в случай на предумишленост и в случай, че отговорността е задължително предписана по закон.

Други указания

GEZE е защитена по закон запазена марка, чиито промяна или отстраняване не са разрешени.

Не се разрешава промяна на изображението и на съдържанието на свалените данни.

Ако фотосите бъдат използвани на друго място, за източник трябва да се посочва GEZE.

Съгласно директивите CI логото на GEZE може да бъде изобразявано само в цветове на патроните син 280 и жълт 136.

GEZE xy е дъщерно предприятие на GEZE GmbH в Германия:

Пощенски адрес
GEZE GmbH
P.O. Box 1363
71226 Leonberg

Фирмен адрес
Reinhold-Vöster-Str. 21-29
71229 Leonberg

Ръководство на фирмата:
Андреа Албер
Марк Албер
Сандра Албър
Томислав Джагар


Председател на надзорния съвет: проф. д-р Ули Арнолд

Телефон: 07152 / 203-0
Телефакс: 07152 / 203-310

Email: marketing-services.despamfilter@gezespamfilter.com
Интернет: www.geze.com
Данъчен номер DE 184430446
Съдилище на регистрация административен съд Щутгарт HRB 250329