GEZE качество

Непрекъснатото подобряване на продуктите и техническото обслужване са едни от основни ни задачи. Защото искаме не само да изпълним очакванията Ви, но и да ги надминем.

Естествено тестваме продуктите и услугите си също и спрямо всички приложими директиви и стандарти, чието изпълнение се изисква от различни ведомства, организации или застрахователни дружества:

Системи за автоматични за врати:

DIN 18650, DIN 18263-4

Системи за врати:

DIN EN 1154DIN EN 1155DIN EN 1158

ВСОДТ (RWA*) и вентилационна техника:   

DIN EN 12101-2

Системи за безопасност:

DIN EN 179, DIN EN 1125

Безпрепятствен достъп:

DIN 18024, DIN 18025

* RWA – техника за прозорци, естествена вентилация и системи за естествено димоотвеждане (ВСОДТ)

Нашите продукти и системи отговарят на тези стандарти, защото тук става въпрос за безопасността на хората и изискванията за качество и контрол не трябва да бъдат пренебрегвани. Нашите продукти и системи подлежат на постоянен вътрешен и външен мониторинг и притежават всички необходими сертификати, протоколи от изпитвания и маркировки за проведени изпитвания, издадени от национални и международни институти. 

Освен това ние сме членове на различни отраслови организации и асоциации: