GEZE политика за опазване на околната среда

Устойчивото развитие е важен фактор в ежедневната работа на GEZE. Компанията си е поставила за задача да използва отговорно природните ресурси и непрекъснато да подобрява екологията на своите продукти и производствени съоръжения.

През целия процес от разработване на продуките, до тяхното производството и продажба, GEZE работи в съответствие с най-новите екологични стандарти. Предотвратяването на замърсяването на околната среда се взима предвид във фирмата не само при създаването на новите продукти, но и във всички дейности, които имат някакво отражение върху околната среда. Съответствието на Системата за управление на околната среда в GEZE с нормативните изисквания на международния стандарт ISO 14001 е одитирана и сертифицирана от Dekra Certification GmbH.

Като неразделна част от ангажираността на компанията към опазването на околната среда и комплекса от мерки за подобряване на екологичните показатели на продуктите GEZE, автоматите за врати TS 4000 и TS 5000 са оценени съгласно правилата на Декларацията за ефектите на продукта върху околната среда ( Environmental Product Declaration, EPD), възоснова на ISO 14025 и получиха EPD сертификат за устойчивост.