GEZE Messen

Участия в международни изложения

GEZE информира за новите си продукти и разработки по време на панаири и изложения. Ние участваме във всички национални и международни панаири, които са важни за специализираната търговия с продукти от нашия бранш, за производителите на прозорци и архитекти.

Fair dates 2018/2019

14. - 19. Januar 2019
Bau 2019

München

More information

 

20. - 21. Februar 2019
Feuertrutz

Nürnberg

More information

 

11.-15. März 2019
ISH 2019

Frankfurt

More information

20.-22. März 2019
eltefa 2017

Stuttgart

More information

 

26. - 27. June 2019
SicherheitsExpo 2019

München

More information

 

11. - 13. July 2019
Zukunftsforum Schreiner

More information