НАГРАДИ ЗА ПРОМИШЛЕНОСТ 2017 – GEZE е сред най-добрите Гъвкаво и устойчиво производство с уникален автомат с комбинирани клапани


С иновативно решение за оптимизиране на контролно-измервателната техника и техниката на автоматизирано управление специалистът по сградна техника убеди журито на НАГРАДИ ЗА ПРОМИШЛЕНОСТ 2017, че е сред най-добрите в категория "Производствена техника и машиностроене".

С уникалния на пазара автомат с комбинирани клапани GEZE оптимизира както монтажа така и контролно-измервателната техника в производствената сфера в Леонберг. Благодарение на прецизната техника на автоматизирано управление новото решение прави производствените процеси по-гъвкави и така се намалява използването на ресурси. По този начин се осъществява едно по-рентабилно и едновременно по-устойчиво производство. Журито на НАГРАДИ ЗА ПРОМИШЛЕНОСТ 2017 оценява достойнствата на разработеното от GEZE иновативно решение и причислява фирма GEZE към най-добрите в категория "Производствена техника и машиностроене". Освен това автоматът с комбинирани клапани е приет в Списъка на най-добрите в промишлеността 2017. В този компедиум на най-перспективни продукти и решения за малкия и среден бизнес са представени победителите и особено перспективните представяния на наградите за промишленост.

Отдясно: ръководителят на отдел Технологии и машиностроене, Луфти Боцкурт, и координаторът на екип Машиностроене, Фолкер Непле, с реномирания сертификат. Фотографии: GEZE GmbH

Устойчивостта във фирма GEZE започва в производството

Автоматът с комбинирани клапани превръща в приспособление една многоканална система за връзка и една транспортна система в производството. То служи за позициониране на детайли, поддържане на тяхното положение, тяхното затягане или водене. Различните варианти на продукта на посочените по-горе устройства за затваряне на врати GEZE могат да бъдат монтирани с една и съща система без разходи за оборудване. Това позволява минимални времена на циклите при максимална безопасност на процеса и благодарение на това рентабилно и устойчиво производство. В сравнение с необходимото до сега място различни процеси на автоматизиране се обединяван в една три пъти по-малка система. Това намалява производствените площи, намалява използваните материали и по този начин щади ресурсите. Всички елементи на системата притежават документ за енергийна ефективност. Разходите за енергия във връзка със стандартните системи спадат с повече от 50 процента. Друга особеност на системата е индивидуалната концепция за светлините: Различни цветове на светлините обозначават различни състояния на системата. Например благодарение на концепцията за светлините (цвят и светлинен импулс) недостигът на материал се сигнализира на околната среда, напр. на отдел Логистика, за да се гарантира интуитивно и целенасочено допълнително подаване.

Автоматът с комбинирани клапани GEZE принадлежи към най-добрите в категория "Производствена техника и машиностроене" на НАГРАДИ ЗА ПРОМИШЛЕНОСТ 2017. Фотографии: GEZE GmbH

„Преследването на дългосрочни цели и устойчивото стопанисване от край време стоят на преден план във фирма GEZE. Към тях спадат и отговорното боравене с природните ресурси и свързаната с това глобална отговорност, която може да бъде доказана с документи. Поради това във фокуса на нашите действия стои не само постоянното подобряване на нашите продукти, а също и на нашите производствени процеси", казва Луфти Боцкурт, ръководител на отдел Технологии и машиностроене във фирма GEZE. „Поради това се радваме още повече на оценката на нашето най-ново иновативно развитие на производството.“

Файлове:
BG_Industriepreis.docx362 K