ПРЕГЛЕД НА ПРЕЗЕНТАЦИЯТА НА ИЗЛОЖЕНИЕТО: GEZE на изложение СТРОИТЕЛСТВО 2017


Интелигентни фасади. Произведено от GEZE.   Нови иновативни продукти и системни решения, които превръщат сградите в "смарт сгради" са представени от фирма GEZE на изложение СТРОИТЕЛСТВО 2017. GEZE предлага цялостни системи за врати и прозорци като "смарт решения". Те подобряват комфорта, безопасността и енергийната ефективност в сферите на работа и живот. Върхови постижения на презентацията по време на изложението са оригиналната система за автоматизиране на сгради за "смарт" техника и нови интерфейсни модули за интегриране на системни компоненти GEZE при свързване на сгради в мрежа. За целта GEZE използва BACnet и KNX – доказали се в световен мащаб стандарти на комуникация в техниката на домакински и сградни системи.

С новата система за автоматизиране на сгради GEZE Cockpit могат да бъдат свързани в мрежа, управлявани централно и контролирани техника за врати, прозорци и безопасност. По-интелигентно вентилиране: Прозорци с IQ windowdrives могат да бъдат интегрирани с интерфейсен модул IQ box KNX в шината за сгради KNX. Пакетът за входни врати на сгради GEZE превръща обикновената входна врата в автоматизирано решение за достъп с връзка със Smart Home. Фотографии: GEZE GmbH

Професионални решения: Управление на сградна техника – смарт, безопасно и ефективно

Премиера има системата за автоматизиране на сгради GEZE Cockpit. С това оригинално управление автоматизираните системни компоненти от сфери техника за врати, прозорци и безопасност на GEZE и други производители могат да бъдат свързани в мрежа, контролирани централно и управлявани – също и с помощта на смартфон или таблет. С помощта на интерфейсен модул IO 420 продуктите на фирма GEZE могат да бъдат интегрирани в решения за свързване в мрежа с BACnet и да бъдат свързани в мрежа едни с други с помощта на BACnet MS/TP.

Уникално комплексно решение е мултифункционалната система за въртящи се врати с централно управление с едно автоматизирано и едно ръчно задвижвано крило на вратата. С „мощното“ отличено с награда задвижване Powerturn и утвърдената техника на устройства за затваряне на врати GEZE системата за врати свързва комфорта на достъпния подход за хора с физически увреждания на вратите, обезопасяването на аварийните пътища, противопожарната защита, повишеното предотвратяване на влизането с взлом, пълната защита при преминаване през вратата с обслужване и контролиране от дистанция. Оптична особеност е универсалният дизайн на задвижването на двете крила на вратите.

Автоматизираните свързани в мрежа прозорци правят фасадата активна към промените на времето. За контролираното естествено проветрение GEZE представя фасадни прозорци с IQ windowdrives. С помощта на интерфейсен модул IQ box KNX прозорците могат да бъдат свързани като директни абонати на шината в сградна система KNX и да бъдат контролирани и обслужвани "интелигентно".

Жилищни решения: Нови решения за „смарт дом“

С пакета за входни врати GEZE по-малките елементи на една сграда или едно- и многофамилните сгради стават "смарт". Изцяло в зависимост от индивидуалните желания модулната комплексна система Plug & Play превръща една обикновена входна врата в автоматизирано решение за достъп, което може да бъде интегрирано в съществуваща система Smart Home.

Повече удобство на преминаване и едно ново "чувство за вратата" предлага интегрираният във вратата амортизатор за врати GEZE ActiveStop. Като оптимално решение при допълнително оборудване GEZE представя още един хоризонтален вариант.

Сервизни решения: Обекти GEZE BIM – пет елемента за цялостно проектиране на врати

Отляво: Цялостна система за врати с пример от CAD програмата Revit. По средата: Наред с 3D данните са изобразени и цялостни качества на елементите. Фотографии: GEZE GmbH

Ключова цел на фирма GEZE е цялостното обслужване на сградната техника, което подпомага архитекти, проектанти и изпълнители във всяка от фазите на изграждане на обекта. При GEZE вече не може да се изключи Building Information Modeling (BIM) – метод за оптимизирано проектиране и изпълнение на сгради във виртуален модел на сградата. BIM обектите на GEZE са изключително практични и високо ефективни решения за цялостно и обширно проектиране на врати във всички фази на услугата. Първо архитектите, проектантите и специалистите могат да заедно да извършат оформлението. Директно на щанда на изложението можете с помощта само на пет мултифункционални врати да разработите сигурни индивидуални решения за врати.

Файлове:
BG_BAU2017.docx389 K