Проектиране и построяване с достъпност за хора с физически увреждания с GEZE Модерни автоматични решения за врати и прозорци в новото кметство в Леонберг


Между историческия стар град и „новия градски център“ за гражданите и за над 200 работещи в градската управа беше изградена просторна, отворена от три страни нова постройка от 9 900 квадратни метра. В подобната си на парк местност с градина новото кметство представлява урбанистична реклама за симпатичен град с живи традиции и високо качество на живот.

За оптимално обслужване на гражданите в светла, открита атмосфера зоните на управата и функционалните зони са обединени в едно модерен и пуристично поддържан административен център. Сега пътищата са по-къси и по-лесни, с достъпни подходи за хора с физически увреждания. Сградата е с повишена безопасност и устойчива енергийна концепция. Център на шестетажния, отчасти кръгообразен комплекс от сгради е атриумът с голям стъклен покрив. На партера са разположени централно фоайе с рецепция и информационен център, разделяща се на части заседателна зала, помещения за общинските фракции и кафе-сладкарница. От тук се преминава в замислените като галерии горни етажи със координационни центрове за граждани и отделни служби. Задължително в атриума на новото кметство в Леонберг: Системи за аспирация на дим и топлина

Всички фотографии: GEZE GmbH

Комплексно обслужване на GEZE: Концепция „с достъпност за хора с физически увреждания“

Достъпността за хора с физически увреждания в модерни обществени сгради е независим стандарт. Една сграда трябва да бъде лесно достъпна и без чужда помощ. Експертите за обекти на GEZE съпровождат строителния обект от фазата на проектиране и са приложили дългогодишния си богат опит в изграждането на обекта с достъпност за хора с физически увреждания. Като специална сервизна услуга те изготвиха концепцията за изпълнение на всички мероприятия свързани с използване на сградата с достъпност за хора с физически увреждания и по този начин предоставиха на представителите на инвеститорите на град Леонберг, на архитектите от ателие Шалер и на главния строителен предприемач Wolff & Müller важна основа за проектирането.

Всички фотографии: GEZE GmbH

Концепцията е формирана съгласно изискванията на различните групи потребители на сградата, според всички законови предписания и допълнително по DIN 18040-1 като основа за проектиране за „Достъпност за хора с физически увреждания в обществени сгради“. Това означава, че обществено достъпните зони трябва лесно да могат да бъдат самостоятелно открити, достигнати и използвани от всички посетители, т.е. включително от хора с ограничени възможности за придвижване, хора с ограничено зрение и слух както и от незрящи и от хора с увреден слух. При това наред с икономическите аспекти естествено са взети под внимание и свързването на достъпността с изискванията към противопожарната защита и безопасността на евакуационните пътища.

Достъпност за хора с физически увреждания: Главен вход с автоматични системи с въртящи се врати с "мощни" задвижвания Powerturn . Всички фотографии: GEZE GmbH

В цялата сграда са използвани автоматични системи с въртящи се врати с иновативни задвижвания Powerturn, отличени с много награди. За достъпен подход за хора с физически увреждания във виндфанга на главния вход активното крило на двете тежки и високи двукрили врати е автоматизирано със силни и въпреки това дискретни тесни задвижвания. „Вратите Powerturn“ притежават едно много специално предимство: Благодарение на уникалната си функция Smart swing те могат да бъдат отворени лесно от всеки човек само с една ръка. Широко отворени в случай на пожар вратите на евакуационните пътища служат и за отвор за допълнително навлизане на свеж въздух.

Като друг вход на фасадата при кафе-сладкарницата външната двукрила врата на виндфанга е оборудвана с вариант Powerturn IS/TS. Активното крило е автоматизирано, стационарното крило се държи затворено с устройство за затваряне на врати TS 5000. Впечатляваща при това е универсалната, обхващаща двете крила на вратата оптика на задвижване. За противопожарна врата на вътрешната еднокрила врата на виндфанга е използван Powerturn F/R с интегриран прекъсвач за димозащита. Това решение е оптимално тук, тъй като има малко пространство на разположение – интегрираният прекъсвач за димозащита се намира директно под кожуха на задвижването. Отвън виндфангът е проходим с достъпност за хора с физически увреждания посредством радарния детектор на движение. В определени периоди от време трябва да се "позвъни". Тогава автоматичното отваряне на вратата се извършва от програмния прекъсвач на рецепцията.

За безопасността и комфорта на двете двукрили врати на пожарни отсеци и евакуационни пътища на третия вход на фасадата при заседателната зала се грижат задвижващите системи за въртящи се врати Powerturn F/R-IS/TS. За достъпен подход за хора с физически увреждания съответно и тук активното крило е автоматизирано. Интегрираното регулиране на последователността на затваряне има за задача, след преминаване през вратата (преди всичко на евакуиращи се хора!) да затвори крилата на вратата в правилната последователност, така че отново да бъде възстановена защитната функция на противопожарното затваряне.

Вход на фасадата при заседателната зала със системи за въртящи се врати Powerturn F/R-IS/TS. Всички фотографии: GEZE GmbH

В заседателната зала: Противопожарна защита и "свободна лента“ в евакуационния път

Противопожарни врати с двойни крила като врати на заседателната зала. Всички фотографии: GEZE GmbH

Като решение Powerturn F/R-IS/TS две двукрили противопожарни врати водят във фоайето към разделящата се на части заседателна зала. Те се активират от бутони за определени площи. В случай на пожар вратите се затварят автоматично и предотвратяват разпространението на пожара. Във фоайето всички автоматични врати могат да бъдат управлявани и контролирани от програмен прекъсвач с дисплей на рецепцията.

 

Отляво: Двукрила блокираща система като трети подход до заседателната зала. Отдясно: Евакуационна врата водеща навън с устройство за затваряне на врати и рейлинг-дръжка. Всички фотографии: GEZE GmbH

Третият подход до заседателната зала е оптично дискретна и компактна блокираща система с устройства за затваряне на врати TS 5000 R-ISM. Тя позволява задържане в отворено състояние на крилото на вратата и надеждно затваряне в случай на пожар. Благодарение на функцията за свободен ход „Freeswing“ вратата може да бъде отворена само с малко усилие. При ежедневно използване поведението на тези врати е такова, като че ли няма налично устройство за затваряне на врати. Друго голямо предимство е удобната фиксираща функция, с която вратите могат да бъдат лесно застопорени, без да се затръшват безконтролно или да пречат в помещението. Не се нарушава затварянето на вратите в случай на пожар. Същите решения на врати са избрани като еднокрили подходи към помещенията на фракциите. В допълнение навън водят две евакуационни врати оборудвани с устройства за затваряне на врати TS 5000.

Интелигентна аспирация на дим и топлина – вентилиране съобразено с достъпността за хора с физически увреждания

Снимка отдясно: модулен централен команден блок за димо- и топлоотвеждане MBZ 300. Всички фотографии: GEZE GmbH

В сериозни случаи, за да бъде отведен димът от пожар от заседателната зала още при възникването му, така че всички хора да излязат навън през евакуационните врати, е инсталирана аспирационна система за димо- и топлоотвеждане (RWA). В двете части на фасадата прозорците са автоматизирани с намиращи се директно под тавана дискретни задвижвания Slimchain в синхронизирано изпълнение. Ако настъпи "случай на димо- и топлоотвеждане", слънцезащитните приспособления се прибират веднага и задвижванията на прозорците се отварят в "режим Highspeed". Електрозахранването и аварийното електрозахранване, координацията и контрола на индивидуално задействащите се прозоречни системи и компоненти, като напр. сензори, бутони или детектори на дим, се поемат от гъвкаво конфигурираната шинна централа за димо- и топлоотвеждане MBZ 300. Задействан от ръчния бутонен прекъсвач на системата за димо- и топлоотвеждане или пожароизвестителната система, MBZ 300 има задача да отваря прозорците за надеждно отвеждане на дима на защитената от вятър страна. Задвижванията Slimchain са "интелигентни": Те могат да предоставят алармени съобщения и всякаква информация за прозорците (отворени/затворени, точна ширина на отваряне) и на сградната система KNX на место. Благодарение на това системата за димо- и топлоотвеждане е с двойна функция: Наред с ориентираното към безопасността приложение в случай на пожар тя служи за удобно ежедневно проветрение. Един намиращ се отвътре прозорец за проветрение осигурява свеж въздух от фоайето в заседателната зала за "добър климат".

Установено: Противопожарни отсеци с достъпност за хора с физически увреждания

 

Всички фотографии: GEZE GmbH

Два входа с достъпност за хора с физически увреждания водят към кафе-сладкарницата: Главният вход е изпълнен като противопожарна врата със задвижвания Powerturn F/R и бутони за отваряне от двете страни. Входът на задната страна на асансьора е блокираща система с устройства за затваряне на врати TS 5000 R. Заедно с още една блокираща система като достъп до директно оформена пред кафе-сладкарницата ниша в прохода с автомати за закуски и напитки гастрономичната зона представлява автономен противопожарен отсек с достъпност за хора с физически увреждания.

Достъпни за хора с физически увреждани и лесно отварящи се са противопожарните врати на блокиращите системи, които водят към санитарните помещения. Избраният тук монтаж на щурц на устройствата за затваряне на врати за свободен ход TS 5000 RFS ги прави много гъвкави за конструкторите на врати и благодарение на това те могат лесно да бъдат оборудвани допълнително на каси на врати.

Без препятствия на етажите

С асансьора хората с ограничения при придвижване "без препятствия" могат да достигнат до еднокрилите, оборудвани със задвижвания Powerturn F/R врати за достъп до етажите. Бутоните за отваряне се намират от двете страни на вратите. Регулирани по време от сградни системи за управление етажните врати се отварят в определен час отвън само посредством активиране след предварително позвъняване. Благодарение на функцията Smart swing противопожарните врати могат да бъдат лесно отворени отвътре. Сигурното затваряне на вратата (необходимо за противопожарната функция!) е гарантирано във всички случаи.

Всички фотографии: GEZE GmbH

Достъпността за хора с физически увреждания не е приключила: В достъпните на всички страни етажи блокиращите еднокрили и двукрили системи с устройства за затваряне на врати TS 5000 R или R-ISM осигуряват удобство на преминаване при дневен режим на работа и надеждна противопожарна защита. Задействани от сигнализатори за пожар вратите се затварят в случай на пожар, създават противопожарни отсеци и поддържат всички аварийни пътища както и съответните стълбища на аварийните пътища без дим. Към тях водят еднокрили противопожарни врати, които се отварят с многократно награждаваните устройства за затваряне на врати TS 5000 ECline.

 

Всички фотографии: GEZE GmbH

Свеж въздух – сигурен авариен път

Със сигурност свеж въздух: Автоматизирани оберлихти със задвижвания за прозорци Slimchain и Powerchain. Всички фотографии: GEZE GmbH

Автоматизираните със задвижвания Slimchain оберлихти отвеждат свеж въздух в разположените на етажите мини кухни и в коридорите. Точно това обаче трябва да бъде предотвратено в случай на димо- и топлоотвеждане. Ако в атриума настъпи "случай на димо- и топлоотвеждане", оберлихтите се затварят от пожароизвестителната система, така че димът от пожара да "остане отвън пред" етажите. За да се осъществи допълнително навлизане на свеж външен въздух в случай на пожар за образуване на пластове без дим, мощните верижни задвижвания Powerchain Syncro отварят множество големи фасадни прозорци на първия етаж в зоната за изчакване в отдел "Семейство и образование". И тези синхронизирани силови пакети с максимален ход от 1200 милиметра в случай на пожар позволяват максимално отваряне на прозорците за по-малко от 60 секунди. Прозорците служат и за отвор за допълнително навлизане на свеж въздух в атриума, за да може димът от пожара да излезе през големия прозорец на покрива.

Комплексните функции като защита от непозволено преминаване и "свободна лента" за евакуиращи се хора в случай на опасност трябва да се изпълняват от ръчно отварящата се врата в близост до тази зона на изчакване. Като евакуационна врата тя води в отворения като авариен път коридор на офисите. Отворена при дневен режим на работа, в зависимост от ситуацията, напр. след затваряне на офисите, тя се заключва. Тогава през нея могат да преминават хора с правомощия посредством системата за контролиране на достъпа. В случай на опасност в посоката на евакуация обаче винаги може да премине всеки, защото тук се активира устройството за отваряне на евакуационната врата, което отваря вратата с помощта на аварийния бутон на GEZE централа за аварийни пътища TZ 300. Същото изпълнение на вратата изпълнява същите задачи до достъпа към коридора на градската хазна.

Преглед: Продукти на GEZE в новото кметство в Леонберг

Фоайе:

Три виндфанга със съответно две системи с въртящи се врати Powerturn
Главен вход: Задвижване на въртяща се врата Powerturn
Вход на фасадата кафе-сладкарница: Powerturn IS/TS и Powerturn F/R за противопожарни врати
Вход на фасадата заседателна зала: Powerturn F/R-IS за врата на пожарен отсек  и авариен път

Заседателна зала:
Главни входове: Powerturn F/R-IS/TS за противопожарни врати
Допълнителен достъп и достъп до помещения на фракции: Блокиращи системи с устройства за затваряне на вратата TS 5000 R-ISM
Евакуационни врати: Устройства за затваряне на врати TS 5000
Прозорци за димо- и топлоотвеждане и за проветрение: Задвижвания Slimchain
Шинна централа за димо- и топлоотвеждане MBZ 300 като управляващ елемент

Кафе-сладкарница:
Главен вход: Powerturn F/R за противопожарни врати
Вход през задната страна: Блокираща система с устройства за затваряне на вратата TS 5000 R

Санитарни помещения фоайе и кафе-сладкарница:
Блокиращи системи с устройства за затваряне на врати за свободен ход TS 5000 RFS

Етажни врати:
Powerturn F/R за противопожарни врати
Блокиращи системи с устройства за затваряне на вратата TS 5000 R или R-ISM
Устройства за затваряне на врати TS 5000 ECline за ръчни въртящи се врати с достъпност за хора с физически увреждания

Файлове:
BG_Rathaus.docx1.5 M