Устойчивост при GEZE

От край време GEZE залага на дългосрочност. Като семейна фирма на преден план при нас е постигането на постоянни доходи, а не кратковременно максимализиране на печалбата. За да гарантираме нашата иновативна сила, ние залагаме на постоянното повишаване на квалификацията на нашите служители. Те са в основата на дългосрочния успех на нашата фирма, която запазва работните места и създава нови работни места навсякъде по света. Глобалната фирмена дейност означава едновременно и глобална отговорност. Непрекъснатото екологично подобряване на нашите продукти и производствени съоръжения както и отговорното боравене с природните ресурси е наш основен приоритет. Това се потвърждава от многобройните сертификати.

Отговорност при GEZE означава и ангажимент за другите. Нашият обширни социални дейности и многобройните ни инициативи на спонсориране имат за цел създаване на дългосрочни перспективи за нашите съвременници и за служещите за пример съоръжения.