Обществен ангажимент

Общественият ангажимент се разбира от само себе си и има дълга традиция в над 150-годишната история на фирма GEZE.
Независимо дали става въпрос за подкрепа на социални проекти, стимулирането на образованието или активности за спонсориране: Ние винаги мислим и за другите и поемаме отговорност преди всичко за онези, които имат нужда от помощ.