GEZE - GEZE donates gleams of hope
Brigitte Vöster-Alber и Joachim Geiger
Съюз на слепите Esslingen
GEZE - GEZE donates gleams of hope
Направа на четки
Съюз на слепите Esslingen

GEZE дарява лъч светлина

С дарение в размер на 50.000 €  GEZE подпомогна работата на съюза на незрящите в Esslingen. Joachim Geiger, ръководител на съюза на слепите, получи чека непосредствено от ръцете на управителя Brigitte Vöster-Alber. Управляващите партньори от много години спонсорират социални институции и искат и биха искали и занапред да са покровители и да се застъпват за незрящите.

В съюза на незрящите в Esslingen 47 човека със зрителни нарушения изработват метли и четки за индустрията и частните домакинства. Друга подобна работилница се намира в Augsburg. Тъкачница в Luebeck също предлага перспектива за незрящи хора. Съюзът на незрящите в Esslingen , който се управлява с много сърце и отдаденост, е безкрайно благодарен за тази парична помощ. Намаляващото търсене принуди ръководството на съюза на незрящите да обяви временно работа на непълен работен ден. За хората със зрителни нарушения това не е само финансов проблем. Работата за тях означава светлина – обучението и собственото работно място им дават самочувствие и сила. По този начин дарението на GEZE спомага за един лъч светлина в живота на незрящия.

Допълнителна информация за съюза на слепите в Esslingen ще намерите на www.besen24.de

Дарете директно на съюза на незрящите:
Титуляр: Blindengemeinschaft Esslingen
Gemeinnützige GmbH
Банка: Deutsche Bank Esslingen
Сметка: 102 21
Банков код: 611 700 76