GEZE donerar till Lichtblicke

Med en gåva på 50 000 € stöder GEZE arbetet med blinda i Esslingen. Joachim Geiger, VD för blinda föreningen, har mottagit checken direkt från VD och ägare Brigitte Vöster-Alberts händer. Företagsägaren sponsrar redan många sociala organisationer och vill fortsatt engagera sig som långsiktig befrämjare för institutioner och därmed för alla blinda.

I föreningen för blinda i Esslingen tillverkar 47 synskadade personer kvastar och borstar för industrin och privathushåll. En ytterligare blindverkstad finns i Augsburg. I Lübeck erbjuder ett blindväveri de blinda ett perspektiv. Föreningen för blinda i Esslingen, som leds med mycket hjärta och hängivenhet, är extremt tacksam för dessa bidrag: Den tillbakagående orderingången tvingade ledningen för gemenskapen att tillfälligt införa korttidsarbete. För de blinda som arbetar på ackord, är detta inte bara ett finansiellt problem.  Arbetet för de blinda betyder ljus - utbildning till borsttillverkare och en egen arbetsplats ger den berörda självkänsla, välmående och kraft. Gåvan från GEZE hjälper därmed de blinda till en fortsatt ljusblick i livet.
Ytterligare intressant information om föreningen för blinda och möjligheterna till inköp hittar du på www.besen24.de.
Gåvor kan ges direkt till föreningen för blinda:

Blindengemeinschaft Esslingen
Gemeinnützige GmbH
Deutsche Bank Esslingen
Konto 102 21
BLZ 611 700 76
Brigitte Vöster-Alber och Joachim Geiger
Föreningen för blinda i Esslingen
Borstmakare i arbete
Föreningen för blinda i Esslingen