GEZE - Art approaches the people
Асоциация на галериите в Leonberg
Откриване на новата галерия
GEZE - Eight years after its foundation, the Leonberg Gallery Association has its own galleries.
Откриване на новата галерия
Асоциация на галериите в Leonberg

Изкуството достига до хората

Осем години след създаването си, асоциацията на галериите в Leonberg има собствени изложбени помещения. Това стана възможно, благодарение на щедрото подпомагане на големи спонсори като GEZE и на тясното сътрудничество на фирмата с асоциацията на галериите в град Leonberg.

В неделя, 19 септември, в защитения като паметник на културата хамбар, на улица Zwerch, благодарение на неуморната работа на членовете на асоциацията, бе открита нова галерия. След въвеждащите думи на ръководителя на асоциацията професор Kuhn и кмета Schuler, и двамата подчертаха значението на изкуството и културата, и посетиха заедно с повече от триста любители на изкуството първата изложба.
Показани бяха скулптори от стомана на Robert Schad и рисунки с химикал на Rolf Sauerwein. 

С новата галерия Leonberg предлага атрактивен форум за художници и техните творби. За да превърне историческата сграда, пасваща на облика на града в галерия, GEZE изработи стъклена фасада и стъклена кула, която служи като евакуационен път.

www.galerieverein-leonberg.de