Семейна фирма

Ние преследваме ясни цели. Ние сме притворили нашите принципи, определящи устойчивите ни действия за икономиката, околната среда и обществото, в ръководни линии. Като фирма, която е притежание на нашето семейство от 150 години, ние залагаме ясно на местоположението Германия. Едновременно с това разполагаме със силно развита мрежа по целия свят и държим на постоянното разрастване на нашите глобални активности. При това нашата стратегия като семейна фирма е ясна: Икономическа далновидност и растеж със собствени сили. При нашите клиенти и партньори залагаме на дългосрочни връзки, определящи се от обширни продуктови и сервизни услуги.