Глобална култура

Леонберг е и си остава нашето основно седалище и наше производствено местоположение. Във все по-глобализиращия се свят и за нас на преден план е постоянното разрастване на нашите активности по целия свят. Ние се стремим да разширим тази международна мрежа, за да останем надежден партньор за нашите клиенти по целия свят.