Ръководни линии

Желанието на фирма GEZE е за иновативни, гъвкави и и надеждни действия и в бъдеще време. По този начин трябва и от сега нататък да се предлагат висококачествени продукти, съответстващи на изискванията на пазара. Следните ръководни линии на фирмата представляват основа за успешна реакция на динамиката на конюнктурата и на пазарните промени.

GEZE и в бъдеще ...

*       ще продължи да бъде семейна фирма

*       ще залага повече на положителното развитие отколкото на оборотите

*       ще финансира разширения със собствени сили

*       ще избягва зависимостта от трети лица*

         (*клиенти, доставчици и банки) 

*       ще има перспективно място на пазара

 

 

Това, което стои на най-преден план при всичко, което правим е ...

*       Удовлетворението на клиентите

*       Сервизното ориентиране

*       Иновациите в производството

*       Качество на процеса

*       Качество на продукта

*       Надеждност