Сътрудници

Сътрудниците на GEZE се отличават със своята гъвкавост, надеждност и съзнание за отговорност. Те преминават с отворени очи през професионалния свят и осъзнават потенциалите за подобрение. Стимулирането на новите идеи е важна съставна част на нашата философия наред с индивидуалното усъвършенстване на всеки отделен. Само така ние можем да поддържаме нашия потенциал за иновации на най-високо ниво. Затова ние залагаме на обширни мерки и оферти за всички наши сътрудници. Наред с професионалната квалификация в нашата програма се съдържат и усъвършенстването на социалните компетентности както и поддържащи здравето програми.