Устойчиво стопанисване

Устойчивостта е важна съставна част от ежедневните действия във фирма GEZE. Ние работим съгласно най-модерните екологични стандарти започвайки от разработването на продуктите, преминавайки през производството и стигайки до експедицията. При това нашата цел е винаги да избягваме натоварването на околната среда. Ние вземаме това под внимание не само при разработването на нови продукти, а и при всички дейности, които са от значение за околната среда. Това се потвърждава от сертификатите на нашата система за мениджмънт на околната среда и от нашите продукти. Едновременно с това ние искаме непрекъснато да подобряваме нашите продукти и сервиз и не само да изпълним но и да надминем очакванията на нашите клиенти към нас като доставчик на услуги от премиум клас. При това ние сме подпомогнати в нашите модерни производствени звена от нашата също сертифицирана система за мениджмънт на качеството. Нашата цел: Да можем да извършваме възможно най-бързо доставки за клиенти по целия свят.