Downloads


MSW SmartGuide


С технологиите SmartGuide всички варианти на крила на ръчно плъзгащи се стени, могат да бъдат реализирани безпроблемно. Количката „smart“ позволява, движение на всички крила в желаната посока. Така крилата могат да бъдат събрани плътно и дискретно едно след друго на местата за събиране в отворено положение (гарите) при всички видове системи.

Тъй като каретката SmartGuide е съвместима с всички варианти на крила на системи на ръчно плъзгащи стени (MSW), е достатъчна една единствена система с ходови релси.Продуктови характеристики:

  • Нови възможности за проектиране на системата
  • Без повече свободни врати и панели: Всички крила са подвижни и изчезват в зоната за събиране (гара)
  • Позволява напълно отворена зона на входа, напр.  в търговското помещение
  • Модулната система на релсите и ролките позволява абсолютно точни решения
  • Лесно обслужване и експоатация и при големи височини на системите
  • Интегрираното задвижващо звено задейства автоматична смяна на направляващата ролка
  • Улеснен монтаж
  • Естетика на свободни пространства