Решения за всички Ваши нужди

GEZE Техника за прозорци: Вентилационна техника, както и системи за отвеждане на дим и топлина (RWA, ВСОДТ)

В областта на задвижването на прозорци, GEZE предлага решения за най-претенциозните изисквания. Продуктовата гама е разнообразна и се простира от системи за отваряне на оберлихти и решения за обков за широкоплощни прозорци, през задвижващи системи за ежедневно проветряванe и вентилация, до цялостни решения за приточни отвори и димни люкове (SHEVs) за едно безопасно и бързо естествено димоотвеждане в случай на пожар.

Вентилационните системи се използват за удобното ежедневно проветряване. Сферата на приложение обхваща правоъгълни прозорци, с отваряне навътре около долна или горна ос, и с отваряне навън по горна хоризонтална ос.  Предлагат се и решения за индивидуални конструкции, като напр. коси, триъгълни, кръгли прозорци и сводести прозорци.

Най-важната задача на механизмите за предотвратяване на пожар се състои в това, да поддържат свободни от дим и топлина аварийните и евакуационни изходи, за да могат хората по възможност сами да се оттеглят безопасно в случай на пожар. Системите за отвеждане на дим и топлина (RWA) ефективно извеждат дима от сградата след автоматичното им или ръчно задействане.