Безопасност чрез силата на естествената вентилация

Продуктовото портфолио на GEZE съдържа лесни за монтиране и обслужване електрически верижни задвижвания за директно отваряне за електрическа вентилация и системи за отвеждане на дим и топлина и мощни електрически шпинделни задвижвания, които могат да бъдат използвани за директно отваряне и за прилягащи към профила задвижвания в отварящи и блокиращи системи. В комбинация с електрически линейни задвижвания, ножичните механизми за оберлихти на GEZE също могат да бъдат електрически управлявани.