GEZE RWA retten Leben - Zubehör für Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

За управление и настройка на димо- и топлоотвеждащите системи

Аксесоари за димоотвеждащи системи (ВСОДТ, RWA) с марка GEZE

Димоотвеждащата система се използва за ежедневната вентилация на помещения, както и в случай на пожар – за димоотвеждане. Аварийно-захранващата централа управлява системата като цяло. Прозорците, димните клапи или осветителните куполи се отварят и затварят с електрически предавки.

Вентилацията се управлява чрез бутоните за вентилация, чрез регулатора при дъжд/вятър или чрез таймера. В случай на сигнал от пожароизвестителната инсталация, се извършва ръчно регулиране чрез RWA-бутоните или автоматично чрез диференциални датчици за дим и топлина.  Допълнително могат да се включат алармени сигнали.