GEZE RWA retten Leben - Notstromsteuerzentralen für Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

Централни блокове за управление на отделните елементи

Аварийно-захранващи централи за управление GEZE

Аварийната захранваща централа THZ  позволява координирано задействане и освобождаване на приточните отвори и димните люкове, оборудвани с електрически отварящи механизми. С новата си аварийна захранваща централа THZ, ГЕЦЕ представя компактно решение за надеждно димоотвеждане.

Аварийната захранваща централа THZ Comfort  позволява координиран контрол и задействане на всички приточни отвори и димни люкокве, оборудвани с електрически отварящи механизми. Атрактивна и с минимални размери, системата може да бъде монтирана и в най-малките пространства.