Безопасност чрез силата на проветрението

Електрическа вентилация както и системи за отвеждане на дим и топлина (RWA) на GEZE

GEZE предлага решения за автоматично отваряне и затваряне на прозорци, подходящи за  най-различни случаи на приложение. Разнообразните продуктови предложения включват от многобройни задвижващи системи за ежедневно проветрение и вентилация до цялостни решения за приточния и отработения въздух за сигурно и бързо естествено димоотвеждане (ВСОДТ).

Продуктовото портфолио на GEZE съдържа лесни за монтиране и обслужване електрически верижни задвижвания за директно отваряне при системи за отвеждане на дим и топлина и за проветрение, както и мощни електрически шпинделни задвижвания, които също могат да бъдат използвани за директно отваряне и за прилягащи към профила задвижвания в отварящи и заключващи системи. В комбинация с електрически линейни задвижвания, ножичните механизми за оберлихти на GEZE също могат да бъдат електрически управлявани.

Димоотвеждането се задейства от централата с аварийно захранване за управление на системата за отвеждане на дим и топлина (RWA) на GEZE. Освен това GEZE предлага и системни решения за приточния въздух.