Оптимално взаимодействие между приточни отвори и димни люкове

Системи за приточни отвори GEZE

За надеждната работа на системата за естествено димоотвеждане са необходими достатъчен брой приточни отвори, осигуряващи необходимата аеродинамична за обекта площ. През приточните отвори, разположени в ниските части на сградата навлиза свеж въздух така, че по естествен физичен начин („коминен ефект”) димът и топлите газове се изкачват нагоре и излизат през димоотвеждащите отвори (димни люкове, куполи) в горната част на сградата. ГЕЦЕ гарантира пълна координация на всички приточните отвори и димните люкове.