Оптимално обезопасяване на автоматични задвижващи механизми

GEZE Детектори за присъствие

Детектори за присъствие за засичане на лица и обекти с активна инфрачервена технология.

Продуктовото портфолио на GEZE обхваща сензори за безопасност за защита на автоматични стандартни и въртящи се врати,  светлинни завеси и защитни фотоклетки за обезопасяване на автоматични плъзгащи се врати и активни инфрачервени сензори за задействане и обезопасяване на автоматични врати.