Downloads

GEZE ServiceTools

GEZE ServiceТools

За професионално използване

Най-модерните механизми за задействане на врати на ГЕЦЕ задвижват безопасно и удобно автоматичните врати. Те могат да бъдат гъвкаво адаптирани към най-различни потребности на ползвателите. Освен това са във връзка с други системи, например пожароизвестителната, и поемат управлението на системите в сградата.  

Технологията не винаги е лесна задача за техниците на сградата, защото те трябва да управляват множество параметри. GEZE ServiceTools улеснява използването на автоматичните системи за врати, за да могат да се настройват по-бързо и по-лесно.