Downloads

Downloads

Нашият най-силен задвижващ механизъм: Автоматично задвижване на стандартна врата GEZE Powerturn

Силен специалист и истински екипен играч

То е силен пример за универсален дизайн - произведено в Германия: Автоматичното задвижване на стандартна врата Powerturn отваря надеждно и сигурно и големи, тежки врати. Едновременно с това с малката си монтажна височина то се вписва без проблем във всеки дизайн. Неговата своеобразна функция Smart swing позволява лесно ръчно инспектиране на вратата. Като истински екипен играч „Силният“ на GEZE се интегрира в най-различни системи: абсолютно точно и независимо от продукта.

Системи за стандартни врати

Powerturn
1-кр. / 2-кр.

Powerturn F /
Powerturn F-IS

Powerturn F/R  Powerturn F/R-IS

Powerturn
IS/TS

Височина на задвижване [mm]

70

70

70

70

Ширина на задвижване [mm]

720

720

720

-

Дълбочина на задвижване [mm]

130

130

130

130

Макс. тегло на крилото 1-кр. [кг]

600 kg

600 kg

600 kg

600 kg

Макс. тегло на крилото 1-кр. Приложения за противопожарна защита [кг]

600 kg

600 kg

600 kg

600 kg

Размер на пантата (мин-макс) 2-крили, мотовилков блок

1.600 – 3.200 mm

1.600 – 3.200 mm

1.600 – 3.200 mm

1.270 - 3.200 mm

Размер на пантата (мин-макс) 2-крили, направляваща шина за ролките

1.600 - 3.200 mm

1.600 - 3.200 mm

1.600 - 3.200 mm

1.380 - 3.000 mm

Ширина на крило (мин-макс)

800 - 1.600 mm

800 - 1.600 mm

800 - 1.600 mm

470 - 1.600 mm

F-разрешение

не

да

да

-

Механично регулиране на последователността на затваряне

не

не

не / да

да

Направляваща шина за ролките и/или мотовилков блок

Направляваща шина за ролките, мотовилков блок

Направляваща шина за ролките, мотовилков блок

Направляваща шина за ролките, мотовилков блок

Направляваща шина за ролките, мотовилков блок

Функция на Smart swing

да

да

да

да