Сградата на GEZE

Запознайте се с гамата на нашите продукти в анимираната сграда на GEZE!
Запознайте се с гамата на нашите продукти в анимираната сграда на GEZE!
TSA 325 NT Servo

Автоматична въртяща се врата TSA 325 NT Servo


Автоматична въртяща се врата с функция Servo за силен поток от хора, който трябва да бъде поеман плавно и с максимално удобство. Разширен капацитет с диаметър на вратите до 3600 mm.


Характеристики на продукта

  • Активиране чрез леко бутване на едно от крилата - това стартира автоматичния механизъм, въртящата се врата ускорява и се върти впоследствие с настроената автоматична скорост
  • За сгради с приблизително постоянен кръг от посетители, който е запознат с активирането на системата на въртящата се врата, например в административни и офис сгради
  • Режими на работа: „Автоматичен“, „Постоянно въртене“, „Край на работното време“, „Ръчен“ и „Нощ“
  • Изпитана и сертифицирана съгласно DIN 18650

Принадлежности

Системи за въртящи се врати

Ръчна

Servo

Изцяло автоматична

Изцяло стъклена

Височина на рамката [mm]

75

200

200 / 75 с вграден в пода задвижващ механизъм

17,25

Вътрешен диаметър
[mm]

1800-3000 (макс. 3600)

1800-3600

1800-3600

1800-3300

Проходна височина  [mm]
(по заявка по-висока)

до 3000

до 3000 

до 3000 

до 2600

Брой на крилата        3 / 4

  /  

  /  

  /  

  /  

Break-out вариант

 

 

 

 

   да      не       опция