GEZE сграда

Автомати за врати с традиция

Горни автомати за затваряне на врати

Автомати за врати с традиция

Горни автомати за врати
GEZE предлага системи за затваряне на всички типове врати с много индивидуални възможности за настройка. От най-малките горни автомати до различните варианти за противопожарни и противодимни врати, сериите автомати с рамо или водеща шина предлагат много възможности за комбиниране, отговарящи на всички изисквания.