Сградата на GEZE

Запознайте се с гамата на нашите продукти в анимираната сграда на GEZE!
Запознайте се с гамата на нашите продукти в анимираната сграда на GEZE!

Незабележими за окото автомати за затваряне на врати

Подови автомати за затваряне на врати


Подовите автомати за затваряне на врати осигуряват комфорт при всички съвременни летящи врати и врати на панти. Незабележими за окото, с многостранна и ненатрапчива функционалност, те са подходящото решение за високи стъклени врати в елегантни търговски помещения, в зали или на портали. Те дават конструктивна свобода, особено когато става въпрос за врати без панти или врати, които позволяват само вграждането на подови автомати, напр. извити или изцяло стъклени врати. Подходящи са навсякъде, където се цели постигането на ненатрапчив дизайн.