Прочит на референтния доклад

Отвеждане на дим и топлина в исторически архитектурни обекти

Вратите, монтирани в сгради паметници на културата, трябва да отговарят на същите изисквания, както вратите в новите сгради.

Прочит на референтния доклад

Скъпо обновена стара скъпоценност

В продължение на четири години Щутгартската Щифткирхе бе ремонтирана за сумата от 14 милиона евро.

Прочит на референтния доклад

Пълен разцвет на барока и високите технологии

При затрудненото реконструиране на една историческа църква, GEZE инсталира изработена по поръчка технология за прозорци, естествена вентилация и система за димоотвеждане - RWA.