• GEZE - RWA, Church of Our Lady, Dresden
  • GEZE - emergency power central controls E260 N 2/1, Church of Our Lady, Dresden

Пълен разцвет на барока и високите технологии

Архитектурно бюро: IPRO, Дрезден

При реконструкцията на историческата църква, като взе предвид съвременните изисквания за безопасност на посетителите и сградата, GEZE инсталира специално изработената за обекта система за отвеждане на дим и топлина - RWA. Това е един централен елемент за превантивна противопожарна защита. 

Разрушена през опустошителните бомбардировки през февруари 1945 година до обединението на Германия развалината служеше като страховит паметник останал след войната. Възстановяването, което започна през 1994 година, приключи на 30 октомври 2005 година с празнична церемония в църквата.

В новата историческа сграда на Фрауенкирхе, освен светлият пясъчен камък и впечатляващият купол, правят впечатление и разположените високо, част от които в трудно достъпни зони, прозорци. Тъкмо тук се намират техническите предизвикателства за монтажа на модерната система за отвеждане на дим и топлина. Важно е димът и газовете, възникнали вследствие на пожар и горещината да бъдат отведени, за да могат хората в сградата да я напуснат безпроблемно и безпрепятствено да се проведат спасителните работи. Системата за димоотвеждане – RWA (ВСОДТ) се състои винаги от минимум три компонента: система за отваряне на прозорците, командна централа за управление и резервно захранване и димен датчик. 

За да се реконструира максимално точно оригиналният външен вид, трябваше да се вземат специални технически мерки. Системите за отвеждане на дим и топлина – RWA обикновено работят с 24 V работно напрежение. Задвижващите механизми на високите прозорци са захранени чрез дълги захранващи проводници. Бяха необходими проводници с по-малки напречни сечения, които изискват минимални прорези във вътрешните стени. Това изискваше изработването на специално решение. След съгласуване с TÜV* /*германската техническа инспекция/ проектантският екип реши да използва надеждната система за отвеждане на дим и топлина – GEZE RWA, която работи с 230 V. 

Разположените в горната част на сградата прозорци бяха оборудвани със задвижващи механизми GEZE E 206. Поради размера и теглото на прозорците, отварящи се по хоризонталната ос навътре и навън, бяха използвани два задвижващи механизма. Механизмът, който предава задвижващата сила на прозоречното крило, е специална изработка на фирма FeSa-техника за прозорци, за която бе важно да изработи дизайн, пасващ на сградата. 

Решаващият аспект на безопасността за всички системи за отвеждане на дим и топлина е, че те трябва да функционират самостоятелно. За 24 V-системи това се гарантира чрез интегрирания акумулатор в командната централа за резервно захранване. Тъй като тук трябва да се използва модел с 230V потребление, GEZE централите за резервно захранване E260 N са вградени в специалната версия 2/1. Цялостната RWA система е присъединена към системата за аварийно захранване, която осигурява енергийната независимост.