• Roof escape door in the Lutheran Church tower, Wittenberg
  • Detail view: GEZE MLS motor lock on roof escape door in the Lutheran Church

Модерните решения на димоотвеждащи системи в исторически сгради

Вратите, монтирани в обекти паметници на културата, по критериите безопасност и контролни функции, трябва да отговарят на същите изисквания, както и вратите в новите сгради. Построената между 1490 год. и 1510 год. Лутеркирхе във Витенберг е един актуален пример за компонентите на системата за отвеждане на дим и топлина (ВСОДТ, RWA) в комбинация с най-модерната технология за брави и врати в исторически сгради, които са обявени за паметници на културата.

При обновяването на църковната камбанария, изискването да се запази без дим стълбището на кулата в случай на пожар е изпълненп така, че аварийните и евакуационни пътища да могат да се използват безпроблемно. Освен това вратата за защита срещу взлом отвън и през покрива се затваря технически безопасно и сигурно. Системата за сигнализиране в случай на взлом се грижи за предпазване от престъпно проникване. Комбинацията от компоненти на системата за димоотвеждане с най-модерната техника за врати и брави на GEZE покрива перфектно необходимите изисквания за безопасност.

За сигурното функциониране на системата за естественото отвеждане на дим и топлина, са необходими достатъчно на брой димни люкове и приточни отвори. Чрез приточните отвори, разположени в долната част на сградата постъпва въздух, така че - в зависимост от топлинната подемна сила– съществуващите количества дим се издигат и се изтеглят от димните люкове, разположени в горната част на помещението или сградата. Като вентилационен изход в кулата без прозорци служи вратата за излизане на покрива. В случай на пожар тя се отваря навън и изпълнява същевременно и функцията на един допълнителен авариен изход. Заключването на вратата се осъществява чрез самозаключващата се моторна брава GEZE MLS, която със своята функция извънредна ситуация може по всяко време да бъде отворена отвътре и по този начин да послужи като авариен изход. Задействането на алармата се осъществява от димни датчици или от ръчно задействащи елементи. В случай на сигнал за тревога централата за димоотвеждане задейства димните люкове и приточните отвори. Моторната брава отключва вратата за по-малко от секунда и чрез това дава възможност тя да бъде отворена. В същото време на системата за защита срещу взлом се изпраща сигнал за отключване на вратата.

Благодарение на комбинацията от централа за димоотвеждане GEZE и моторната брава GEZE MLS и противоположно монтирания автомат за самозатваряне на вратата GEZE TS 5000 са изпълнени индивидуалните изисквания в историческата сграда. Това означава по-бързо отвеждане на дима и топлината и обезопасен авариен изход.