GEZE - SecuLogic emergency route system, Stiftskirche, Stuttgart
GEZE SecuLogic RWS

Скъпо обновена стара скъпоценност

В продължение на четири години бе ремонтирана щутгартската Щифтскирхе за сумата от 14 милиона евро. „Стари и нови произведения на изкуството се сливат отново в едно“ така хамбургският архитект Бернхард Хирхе описа своя проект.

С три съществени елемента, той конструира външния вид на Щифтскирхе: нов таван, позиция на олтара в центъра на църквата и нов орган. При реконструкцията на църквата не трябва да се скрива миналото. "Само да се добави нов времеви щрих ", това е стремежът на Хирхе, " реконструкцията след войната, която разказва за разрушението, трябва и в бъдеще да остане видима". Новото вътрешно оформление на църквата създава впечатление у посетителя за откритост и лекота: Старият куполообразен таван бе заменен с тънка стоманена конструкция със стъклени платна. Новите остъклени прозорци и стоманеното стълбище със стъпала от стъкло, което води до галерията в църквата, заедно със старата конструкция се сливат в едно цяло от различни материали и чрез това се постига продължение на историята на прозрачната сграда, която е по-стара от 1000 години.

Като се взеха предвид изискванията за безопасност и дизайн евакуационните изходи бяха оборудвани със система за аварийни изходи GEZE SecuLogic и различни задвижващи механизми за затваряне на врати на панти от серия TSA 160. Автоматичното отваряне на прозорци във вътрешността на църквата се извършва от почти безшумното верижно задвижващо устройство E640.