GEZE - overhead door closers with guide rail. Hôpital d'Orsay, Paris
Powerdrive HT
GEZE - overhead door closers with guide rail, Hôpital d'Orsay, Paris
Powerdrive HT
GEZE - door closer TS 3000 V, Hôpital d'Orsay, Paris
TS 3000 V
GEZE - Powerdrive HT,Hôpital d'Orsay, Paris
Powerdrive HT

С херметичните врати GEZE микробите и бактериите остават навън

Архитектурно бюро: Paillard Polizza, Париж

При обновяването на историческата болница Hôpital d’Orsay в покрайнините на Париж бяха преустроени реанимацията, приемната зала, както и цялата администрация.

Особено внимание бе отделено на преустройството на операционните зали. За да бъдат изпълнени най-съвременните стандарти, е особено важна защитата срещу микроби и бактерии.

Новите херметични врати на GEZE Powerdrive HT, разполагат с особено добро херметично уплътнение, което е особено важно в стерилните помещения. Състоящ се от два основни елемента – крило и задвижващ механизъм, Powerdrive HT е предвиден за клиники, домове за възрастни хора, лаборатории и фармацевтични зони. Стоманеното крило на вратата е предвидено със специални уплътнения и е плътно прикрепено към рамката на вратата. То функционира както при свръхналягане, така и при понижено налягане. Капакът на задвижващия механизъм има специална форма, за да не се събира прах. Освен това GEZE монтира редица горни автомати за врати с водеща шина TS 3000 V.