• Automatic swing door with escape and rescue route function.

  • Johannes Wesling hospital in Minden.

Технология за врати в клиники

Клиниката Johannes Wesling Klinikum към момента е най-модерната и нова болнична сграда в Германия. По проект на Харалд Кльосгес от дюселдорфското бюро TMK Architekten, за сумата от 210 милиона евро бе построена високотехнологичната „Клиника на открито“ с площ от 46.000 m², 3.500 помещения и 864 легла. Болничният комплекс обединява интердисциплинарни и комплексни терапии, най-модерно оборудване и приятна за пациентите атмосфера с висока икономичност. Изискването да се изгради клиника с най-високо ниво на конкурентоспособност, в която на първо място да са винаги пациентите, посетителите и работещите, бе изпълнено също и с използването на висококачествени материали и строителни елементи. Чрез конструкцията на фасадата от стъкло и бетон, в приемната зала бе създадена светла и приветлива атмосфера, която продължава и навътре в клиниката.

Удобство на преминаване и безопасност за всички

GEZE допринесе с най-модерните си системи за врати, прозорци и техника на безопасност за изпълняването на високите изисквания към новата сграда. В зоните за транспортиране на носилки или консумативи, например входните коридори за пациенти като една от „главните транспортни артерии“ на клиниката, както и в коридорите до операционните зони, в центъра родители-деца, в болничните стаи или изходите към градините или дворовете, са монтирани почти безшумните електрохидравлични задвижващи механизми TSA 160 NT за напълно автоматично отваряне и затваряне на врати на панти. В особено критични ситуации те стоят отворени, преди лекарят от спешната помощ да достигне вратата. Те се отварят и затварят самостоятелно – едно особено предимство най-вече тогава, когато ръцете са дезинфекцирани или санитарният персонал няма свободна ръка. Задействането без докосване се извършва от плосък бутон, който може да бъде активиран с лакът и който отваря по-рано вратата. За безопасността се грижи контролна система със сензори, която гарантира, че зоната на обхват на вратата е свободна, преди вратата да се затвори отново. Със своята автоматика на отваряне задвижващия механизъм за врати на панти TSA 160 NT осигурява и удобното и безпрепятствено преминаване в болничния параклис. Той се справя с големи потоци на преминаване и след влизане затваря големите и тежки крила на вратата тихо и безопасно. TSA 160 NT отговаря на всички действащи изисквания за безопасност, като е изпитан и сертифициран съобразно DIN 18650.

Като алтернатива вратите могат да стоят и отворени при нормалната им експлоатация. В центъра родители-деца, в болничните стаи или в централните зони, където функционират и като врати за аварийни и евакуационни изходи и които в случай на пожар трябва да покажат интуитивно на спасяващите се аварийния изход, е целесъобразно и необходимо подсигуряване със система за блокиране, която е свързана със пожароизвестителната система. В случай на пожар системата автоматично освобождава магнитното задържащо устройство. Вратата се затваря, така че огънят и димът да не могат да се разпространяват. В клиниката това се реализира с еднокрилни и двукрилни врати с димо- и противопожарна защита, през които също може да се премине безпроблемно. Те са оборудвани с автомати за самозатваряне на врати от GEZE TS 5000 R-ISM с интегрирано централно управление при поява на дим. В случай на пожар превключвателя за дим се задейства и затваря самостоятелно вратата. Възможно е и безстепенно фиксиране на вратата между 80° и 130°, като при това фиксирано положение се осигурява възможно най-широко отваряне на крилата на вратата в случай на опасност. Чрез интегрирания механизъм за последователно затваряне се гарантира по всяко време, че двете крила на вратата ще се затворят безпроблемно след преминаването – например при спасяващи се лица – и че вратата отново ще изпълнява функцията си на противопожарна врата.

Задвижващите механизми TSA 160 NT F за автоматизиране на врати на панти в случай на поява на дим или пожар забавят затварянето на вратите там, където безаварийният режим на автоматизираната система за транспортиране на товари трябва да остане толкова дълго в нормален режим, до излизането на задвижваните от робот колички от опасната зона на вратата.

Превантивна противопожарна защита – задължителна

Бързото развитие на техническите средства в сградите доведе след себе си повишени изисквания към превантивната противопожарна защита. Тъй като приблизително 90% от всички жертви, загинали в пожари, са загинали в следствие на задушаване с дим и голяма част от материалните щети в случай на пожар се причиняват от дима, то разпространението му, особено по аварийните и евакуационни пътища и изходи трябва да се предотврати. Във фасадата на клиниката това се осъществява чрез системата за отвеждане на дим и топлина GEZE RWA 110 E Tandem. Тя отвежда дима още при неговото появяване. Това естествено отвеждане на дима се извършва от термична подемна сила– с приточни отвори в долната част на стената, например през врати и прозорци, и димни люкове в горната част на стената и на тавана, за да се ограничи дима в един стабилен димен резервоар, разположен в горната част на помещението, в което се намират хората. Фасадните вентилационни отвори на системата RWA 110 E, конструирани последователно, т.е. откъм двата вертикални прозоречни профила, са оборудвани с елегантни електрически задвижвани системи за вентилация. Те се грижат тежките и големи крила на прозорците да се отворят само за 60 секунди максимално широко за отвеждането на дима и топлината. Естествено те могат да се използват и за ежедневна вентилация.

Комбинирани със задвижващи механизми за врати на панти TSA 160 NT Invers приточни отвори откъм фасадните врати, които работят „наобратно“, т.е. отварят вратата навън, чрез топлинната подемна сила, се постига оптимално отвеждане на дима. При сигнал за дим или пожар, вратите се отварят и остават отворени толкова дълго, докато алармата не бъде изключена, и те отново не бъдат върнати в обичаен режим на работа. Това специфично решение осигурява едновременно безпрепятствено преминаване и безопасност: при обикновения режим на работа вратите се отварят и остават отворени и осигуряват безпрепятствено преминаване към градините и дворовете.

Безпрепятствено достигане на аварийните изходи

Решенията за аварийни и евакуационни изходи са безопасни само тогава, когато са съгласувани с локалните особености, защото в случай на авария е важно сградата да може да се евакуира за броени секунди. За осигуряването на врати като аварийни изходи служи контролната централа за врати TZ 220 N. Специфичните експлоатационни изисквания на клиниката се реализираха чрез разработеното специално за клиниката решение за оборудване с авариен бутон и авариен ключ. Централата за управлението на вратите дава възможност на упълномощените лица да преминат през вратата и в аварийни ситуации да послужат като аварийни и евакуационни изходи. Това се извършва с авариен бутон, който може да се задейства бързо и сигурно по всяко време и от всеки също и в извънредни ситуации. Манипулация вследствие на предварителна сигнализация или в следствие на саботаж е почти изключена. Системният характер и издръжливостта на решенията за безопасност GEZE се изразяват във възможността за едновременното включване на задвижващите механизми за врати на панти, на противопожарните системи и контролните системи за приточни отвори. Това бе осъществено в коридора за придвижване на пациенти: задвижващите механизми за врати на панти TSA 160 NT F Invers бяха свързани с контролните централи на вратите TZ 220. Допълнително бе присъединена пожароизвестителната система. В зоната родители-деца това цялостно решение бе свързано със система за контрол на достъпа, която регулира и документира достъпът на упълномощените лица в рамките на определения график. Във вратите на целия комплекс на клиниката са монтирани 275 автоматични задвижващи механизми от тип TSA 160 NT и техни модели.

Интегрираният дизайн на устройствата за затваряне на врати GEZE подчертава единството в архитектурата на клиниката. Почти четиристотинте еднокрилни и двукрилни тръбни, дървени или стоманени врати в административната част, в приемното и диагностично отделение, в стационара и аудиторията на тази университетска болница на медицинското висше училище в Хановер, GEZE оборудва с разположени в горната част на вратата устройства за затваряне със система за фиксиране, T-Stop водеща шина или с функция свободен ход. Бяха използвани общо 750 устройства за затваряне от надеждната серия TS 5000.

Водещата шина T-Stop с интегриран ограничител на отваряне направи неестетичните и небезопасните ограничители за врата излишни. Деформации при натискане между плота на вратата и ограничителя или опасност от смачкване вече не могат да се появят. По този начин T-Stop се грижи за повишената безопасност, естетиката на помещението и особено за хигиената, тъй като в участъците, където се събира най-много мръсотия, почистването може да се извърши по целия под. С така наречената функция свободен ход „Freeswing“ е възможно преминаване през вратата без наличието на съпротивление както по посока на отварянето, така и в посока на затварянето, след като вратата е била отворена еднократно, например сутрин. Чрез електрохидравличното фиксиране в случай на пожар се извършва безопасно самостоятелно затваряне на вратата.

Клиниката в Минден се превърна във високо технологичен модерен болничен център, който представлява отличен пример за използването на системи за врати, прозорци и техника за безопасност.