GEZE - door closer, ISS Dome, Düsseldorf
SecuLogic RWS
GEZE - RWA, ISS Dome, Düsseldorf
SecuLogic RWS
GEZE - ISS Dome, Düsseldorf

Нова многофункционална зала за Райнметрополе

Архитектурно бюро: RKW, Дюселдорф

ISS DOME е многофункционална зала в северния квартал на Дюселдорф Рат, която бе открита на 2 септември 2006 год. При домакинските игри на дюселдорфския отбор по хокей на лед DEG Metro Stars, залата осигурява места за 13 400 зрители – втората по-големина зала на Дюселдорф след LTU arena. При концерти и други мероприятия капацитетът на сградата е 12.500 зрители.

Отборът по хокей на лед се премести в ISS Dome от стадиона на улица Брем, тъй като 71-годишната сграда не отговаря вече на съвременните изисквания. Новата зала осигурява около 4 000 места за правостоящи, което за една мултифункционална сграда е забележителен факт.

GEZE инсталира в новата сграда различни системи за аварийни изходи SecuLogic, които в случай на авария са незаменими в зала с такива размери. Стотици различни автомати за затваряне от системата TS 5000 осигуряват удобното затваряне на всички врати. Различните електромотори E 212 отварят прозорци, без да е необходимо ръчно задействане.