News

News

31.07.17 Проектиране и построяване с достъпност за хора с физически увреждания с GEZE Модерни автоматични решения за врати и прозорци в новото кметство в Леонберг

Между историческия стар град и „новия градски център“ за гражданите и за над 200 работещи в градската управа беше изградена просторна

15.05.17 НАГРАДИ ЗА ПРОМИШЛЕНОСТ 2017 – GEZE е сред най-добрите Гъвкаво и устойчиво производство с уникален автомат с комбинирани клапани

С иновативно решение за оптимизиране на контролно-измервателната техника и техниката на автоматизирано управление специалистът по сгр

20.01.17 ПРЕГЛЕД НА ПРЕЗЕНТАЦИЯТА НА ИЗЛОЖЕНИЕТО: GEZE на изложение СТРОИТЕЛСТВО 2017

Интелигентни фасади. Произведено от GEZE. Нови иновативни продукти и системни решения, които превръщат сградите в "смарт сгради" с

  Специална свобода на оформление за фронтални страни на магазини
  С технологиите SmartGuide всички варианти на крила на ръчно плъзгащи се стени, могат да бъдат реализирани безпроблемно.
  Умно: Powerturn онлайн калкулатор за врати
  Определете бързо и лесно, за кои области на приложение е най-подходящ Powerturn. От тук се стига до онлайн калкулатора за врати!
  Новият GEZE ECturn Inside
  Вратите на панти от висок клас сега могат да бъдат автоматизирани невидимо посредством ECturn Inside.
  Система за плъзгащи се врати Levolan 60
  Ново изящно решение на GEZE за плъзгащи врати с ръчно задействане във вътрешни участъци.