IQ box Safety на GEZE – сертифицирана от TÜV (Служба за технически контрол) защита за прозорци със електрическо задвижване

Естествените вентилационни системи с моторно задвижвани прозорци осигуряват здравословен и хигиеничен климат в помещението и са също и икономически привлекателна алтернатива на механичните вентилационни системи по отношение на хигиената на въздуха на закрито. Прозорци със електрическо задвижване могат лесно да бъдат интегрирани в автоматизиране на сгради и да улеснят функционалните сценарии за вентилация. Като такива, те все повече са в сферата на потребителите на сгради. Защитата на тези прозорци поради това е допълнителен фактор в планирането и дизайна. С IQ кутията Безопасност GEZE стартира тествано от TÜV (Служба за технически контрол) решение за обезопасяване на затварящите ръбове а прозорци с електрическо задвижване до клас на защита 4.

Високи спецификации за безопасност за прозорци с електрическо задвижване

Естествените вентилационни системи с моторно задвижвани прозорци осигуряват здравословен и хигиеничен климат в помещението.

Естествените вентилационни системи с моторно задвижвани прозорци осигуряват здравословен и хигиеничен климат в помещението. © Getty Images

Прозорци с електрическо задвижване, които се отварят и затварят чрез моторизирано задвижване, могат да допринесат значително за здравословния климат в помещението и за повишаване на хигиената на въздуха в сградата. Поради своята класификация в рамките на Европейската директива за машините, те трябва да отговарят на строги стандарти за безопасност. Поради това, индивидуалните спецификации за прозорци с електрическо задвижване в сградата трябва да бъдат определяни на ранен етап. Това не включва само технически аспекти: трябва да се осигурят гаранции, че решението е безопасно за всички потребители на сградата по време на ежедневна експлоатация. Това е особено важно в сгради като училища, детски градини и болници, както и в сгради, които са отворени за обществеността, като места за срещи и търговски площи. Тук по-специално трябва да се гарантира, че неправилно използване на прозорците или невнимание няма да доведат до нараняване. С IQ box Safety специалистът по врати, прозорци и безопасност на GEZE предлага безопасно решение за всички потребности поставени към един прозорец с електрическо задвижване. Производителят поддържа архитекти, проектанти и мениджъри на сгради с анализ на търсенето в областта на автоматизираната естествена вентилация и предоставя персонализирани съвети.

IQ box Safety, тествано от TÜV (Служба за технически контрол) решение за обезопасяване на затварящите ръбове а прозорци със електрическо задвижване до клас на защита 4.

IQ box Safety на GEZE: Тествана от TÜV (Служба за технически контрол) безопасност за прозорци с електрическо задвижване © GEZE GmbH

IQ box Safety на GEZE: Тествана от TÜV (Служба за технически контрол) безопасност за прозорци с електрическо задвижване

IQ кутията Безопасност е подходяща за защита на затварящите ръбове на автоматизирани прозорци с електрическо задвижване в комбинация с всички 24 V GEZE IQ windowdrive задвижвания. IQ кутията Безопасност позволява просто и бързо свързване на различни предпазни ръбове и безконтактни датчици. За всеки прозорец една IQ box Safety свързва до четири задвижващи механизма за прозорци и два механизъм задвижващи заключването. Тя е подходяща да приложения в области с естествена вентилация и димоотвеждане (система за димо- и топлоотвеждане и ВСОДТ) и в комбинация с GEZE IQ box KNX . Модулът GEZE IQ box Safety е тестван от TÜV (Служба за технически контрол) и отговаря на стандартите EN ISO 13849-1 и 2. Като такъв, той отговаря на най-строгите изисквания за защита на прозорци с електрическо задвижване в съответствие с оценката на риска съгласно Директивата за машините.

Повече за GEZE IQ box Safety ще намерите на глобалния уебсайт