Сградата на GEZE

Запознайте се с гамата на нашите продукти в анимираната сграда на GEZE!
Запознайте се с гамата на нашите продукти в анимираната сграда на GEZE!

Безопасност на евакуационните изходи

GEZE SecuLogic Система за евакуационни пътища и изходи

Евакуационните пътища и изходи са неотменна част от сигурността на една сграда, безопасността на хората и противопожарната защита. Неслучайно съществуват строги законови правила във връзка с техниката на безопасност в сградите.

GEZE SecuLogic системата за евакуационни изходи съчетава модерна BUS технология с компактен външен вид. Комуникацията между отделните компоненти се извършва по CAN- BUS -технология. Тя прави възможно свързването на множество системни компоненти и осигурява преноса на голям обем от данни бързо и с минимално окабеляване.

При спиране на електрозахранването от мрежата, системата е подсигурена с непрекъсваемо захранване (UPS). Комбинацията с автоматичните врати на панти или със система от приточни отвори при димоотвеждане, гарантира бързата евакуация при пожар и дори за хора със затруднения в придвижването.

Централите за управление на врати подсигуряват и наблюдават процесите на отваряне и затваряне на всички евакуационни врати.

Системните решения са концепции за евакуационни пътища и изходи, отговарящи на строго индивидуални изисквания.