GEZE дарява 100 000 евро за проект на UNICEF в Кот д'Ивоар

GEZE продължава традицията си да подкрепя устойчиви и социални проекти: Тазгодишното дарение за Коледа от страна на специалистите в областта на вратите, прозорците и безопасността отива за проект на UNICEF за образование и устойчивост в Кот д'Ивоар. Компанията дарява 100 000 евро за изграждането на устойчиви и комфортни училищни сгради в западноафриканската държава, които са създадени от рециклирани пластмасови отпадъци. По този начин GEZE продължава традицията по време на своите коледни кампании да насърчава социални проекти, чиято основна концепция се отличава с устойчивост.

Опазване на околната среда, образование и комфортни сгради: GEZE се ангажира с изключителен проект за строеж на училище

Деца на площадката на своето училище, създадено от рециклирани пластмасови тухли в Сакасу, в центъра на Кот д'Ивоар.

Деца на площадката на своето училище, създадено от рециклирани пластмасови тухли в Сакасу, в центъра на Кот д'Ивоар. © UNICEF/UN0616769/Dejongh

1,6 милиона деца от Кот д'Ивоар не ходят на училище. Това означава, че шансовете им за образование са малки. Освен това няма достатъчно училища, а малкото съществуващи класни стаи често са препълнени с до 100 деца в клас. Освен това в Кот д'Ивоар е налице проблем с отпадъците и екстремно замърсяване на околната среда. По-голяма част от пластмасовите отпадъци попада в неконтролирани сметища и замърсяват околната среда на децата и техните семейства. Хората, които са изложени постоянно на тези вредни вещества, страдат от тежки увреждания на здравето и дори от смъртоносни болести. 

За нас като компания реализирането на комфортни и устойчиви сгради е от основно значение. Точно поради това проектът на UNICEF е толкова подходящ за нас: Съчетаването на опазване на околната среда, образование и изграждане на комфортни сгради, се вписва идеално в нашите корпоративни принципи. Страхотен проект, който ние като семейна фирма подкрепяме с пълна убеденост.

Sandra Alber, Chief Officer Legal & Finance в GEZE
Строеж на училище от пластмасови тухли в Йопугон, предградие на Абиджан, в южната част на Кот д'Ивоар.

Строеж на училище от пластмасови тухли в Йопугон, предградие на Абиджан, в южната част на Кот д'Ивоар. © UNICEF/UNI360067/Diarassouba

UNICEF е разработил в Кот д'Ивоар иновативна концепция за проблемите, свързани с образованието и отпадъците. От 2018 г. насам организацията строи устойчиви и евтини училищни сгради с тухли, изработени от рециклирани пластмасови отпадъци. Тухлите се произвеждат в местна фабрика, чието изграждане е подпомогнато в голяма степен от UNICEF. По този начин отпадат допълнителните разходи и ресурси за внос на тухли в Кот д'Ивоар. Освен това е създаден пазар за рециклиране на пластмасови отпадъци, който осигурява доходи най-вече на жените от региона. С лесните за монтиране пластмасови тухли можете да построите класна стая в рамките на няколко дни. Рециклираните материали са евтини и допринасят за опазването на климата: в противен случай по-голямата част от пластмасата би била изгорена и би генерирала вредни за климата и околната среда вещества.