ЗАЩИТА НА ДАННИ

Декларации за поверителност на данните на GEZE GmbH, последно актуализирани март 2020 г.

Благодарим Ви, че посетихте уебсайтовете на GEZE (наричани по-долу „уебсайтове“ или „сайтове“) и че проявявате интерес към GEZE GmbH и нашите продукти. Услугите, предлагани на нашите сайтове, са направени така, че да гарантират, че информацията и съдържанието относно GEZE, които Ви се предоставят, представляват интерес за Вас. В последствие, ние трябва да събираме и до известна степен използваме Вашите данни , за да оптимизираме нашите предложения и да гарантираме, че горепосочената цел е постигната.