Новият GC 342+: Ефективното решение за предпазване на Вашата автоматична врата със странично окачване

По-голям диапазон на сканиране, повече безопасност: С новия предпазен датчик GC 342+ се поставят нови стандарти по отношение на безопасността. С помощта на четири активни инфрачервени детектора при автоматични врати със странично окачване в съответствие със стандарта той осигурява както диапазона на въртене така и помощния затварящ ръб. Разбира се със сертификат от TÜV за одобрение на типа с автоматичните системи на врати със странично окачване на GEZE.

Сигурно и удобно използване

Обезопасяване на вратата с новия GC 342+ на GEZE

Новият, иновативен лазерен скенер на GEZE: GC 342+ © GEZE GmbH

За всяка система от врати в зависимост от комплексността и конфигурацията GEZE предлага най-подходящото решение за предпазване. С четирите активни лазерни инфрачервени детектора GC 342+ покрива голям диапазон от крилото на вратата. По този начин вратата се затваря едва, когато потребителят е преминал. Така хората могат да се придвижват през вратата със своята скорост и с достъпност за хора с физически увреждания. Това превръща GC 342+ в пръв избор напр. за използване в гастрономията или в болници. В полза на това е и фактът, че вратите могат да бъдат отворени посредством диапазона на сканиране и два допълнителни виртуални бутона. Това е допълнително преимущество за хигиената и безопасността, тъй като така може да се преминава безконтактно през вратите. В допълнение GC 342+ обезопасява помощния затварящ ръб толкова добре, че в повечето случаи може да не се използва механична защита за пръстите.

Лесно инсталиране

Още едно преимущество е лесното и бързо инсталиране и въвеждане в експлоатация. В сравнение с планката датчици изпълнителите могат да се радват на спестяването на време благодарение на лесния монтаж. Всички настройки са ергономични и достъпни отпред. Интелигентният режим на заучаване позволява заучаване на основата независимо от конструкцията на пода и затъмняване на препятствия в близост до вратата – интуитивно посредством обслужване с един бутон.

Открийте GC 342+

Преглед на акцентите на GC 342+:

  • Сигурност отвсякъде - 3D-покритието в зоната на крилото на вратата води до значително по-високо предпазване специално в зоната на помощния затварящ ръб.
  • Китка и стъпало - Отваряне посредством диапазона на сканиране, плюс два допълнителни виртуални бутона за отваряне за безконтактно отваряне (управлявано с китката или стъпалото).
  • Всичко с времето си - Вратата се затваря едва, когато потребителят е преминал. Потребителят може да се придвижи със своята скорост през вратата.
  • Улеснени настройки – Индивидуално инсталиране – напр. Заучаване: Размерът на диапазона на сканиране се определя с движение на китката.

Видео с разликите на GC 342 и GC 342+